เขียวทอง

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
  • คำร้อง นภาลัย สุวรรณาธาดา
  • ทำนอง พิมพ์ชนก สุวรรณาธาดา
  • เรียบเรียงเสียงประสาน จตุพร แสงเอก
ทุ่งทิวพริ้วพรายริ้วรายข้าวเรียวเขียวทอง
อุดมสมปองเรืองรองกว่าแดนแคว้นใด
ดั่งทองทาบผืนแผ่นดิน อดีตถวิลล่วงไป
ถิ่นสุโขทัยสุขศรี
จักรีศรีเมืองประเทืองเทิดนามสุโขทัย
ประชาธิปไตยชาวไทยชื่นชมเสรี
ปกเกล้าปกฟ้าปกดิน กราบบาทโกสินทร์จักรี
ร่มบารมีเรานี้สุขสันต์
(*) มารักร่วมเรียนทางไกล
ไม่มีที่ใดไกลกัน
สุดเหนือสุดใต้สุดตา ดั่งอยู่เคหาร่วมกัน
ร่วมสถาบันร่วมขวัญร่วมใจ
(**) ทุ่งทิวเขียวทองเรืองรองด้วยแรงรวี
ร่ำเรียนเสรีชีวีรุ่งเรืองแสนไกล
เก็บเกี่ยวข้าวรวงร่วงพรู เก็บเกี่ยวความรู้เรื่อยไป
เก็บเกี่ยวหัวใจเราไว้คู่กัน
(*, **)

PD-icon.svg งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เพราะการคุ้มครองลิขสิทธิ์หมดอายุลงแล้ว ตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งว่า

"มาตรา ๑๙

  "ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย

  "ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย

  "ถ้าผู้สร้างสรรค์ หรือผู้สร้างสรรค์ร่วม ทุกคนถึงแก่ความตาย ก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

  "ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

"มาตรา ๒๐

  "งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น โดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝง หรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

  "ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม"

Flag of Thailand.svg