เครื่องมือในการลงโทษ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พบเนื้อหาที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์

Copyright-problem.svg
ขอบคุณที่ช่วยเขียนบทความในวิกิซอร์ซ แต่ทางวิกิซอร์ซไม่สามารถรับบทความนี้ได้
เนื่องจากข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งที่ได้ส่งเข้ามาในหน้าบทความนี้ ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ จากแหล่งต่อไปนี้:
http://www.correct.go.th/mu/index2.htm

ได้รับแจ้งเมื่อวันที่: 1 มิถุนายน 2556


บทความนี้ได้ถูกขึ้นบัญชีไว้ที่ วิกิซอร์ซ:ปัญหาลิขสิทธิ์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายวิกิซอร์ซ กรุณาศึกษาวิธีเขียนงานโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีข้อสงสัย ถามได้ที่ โต๊ะเลขา

กรุณางดการแก้ไขหน้านี้ และอย่าเอาป้ายนี้ออก
โดยวิธีที่ดีที่สุดนั้นควรทำการเขียนเนื้อหาขึ้นมาใหม่ ซึ่งการแก้ไขเล็กๆน้อยๆจากเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์นั้นไม่เพียงพอ กรุณาอย่าส่งข้อความที่เป็นปัญหาซ้ำอีก เพราะมันจะถูกลบออกอีกครั้ง ในกรณีที่คุณเพิ่มข้อความลงในหน้าชั่วคราว โปรดระบุการแก้ไขดังกล่าวที่หน้าอภิปราย
  • ถ้าคุณเป็นผู้ถือครองลิขสิทธิ์ และต้องการให้วิกิซอร์ซใช้ข้อความที่เป็นปัญหานี้ภายใต้สัญญาอนุญาต GFDL กรุณา:
ระบุที่เว็บไซต์ของคุณว่าเนื้อหาอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ GFDL และแจ้งให้เราทราบที่หน้าอภิปรายของบทความนี้
โปรดทราบว่าเนื้อหาที่นำมานั้นต้องมีความเป็นกลาง แม้หากว่าไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ แต่อาจไม่เหมาะสมสำหรับวิกิซอร์ซ

หากไม่มีบทความในหน้าชั่วคราว หรือไม่มีการชี้แจงในหน้าอภิปราย บทความนี้จะถูกลบหลังจากพ้นกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้ง
อย่างไรก็ตาม เมื่อวิกิซอร์ซได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อความที่เคยเป็นปัญหา บทความนี้จะถูกแก้กลับคืนเป็นเช่นเดิมก่อนได้รับแจ้งปัญหา

  • การส่งงานอันมีลิขสิทธิ์เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือครองลิขสิทธิ์ นอกจากจะละเมิดกฎหมายแล้ว ยังละเมิดนโยบายของเราด้วย
  • บุคคลที่ละเมิดนโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง อาจถูกห้ามมิให้แก้ไขบทความในสารานุกรมเป็นการชั่วคราว
  • อย่างไรก็ดี ถึงแม้ข้อความที่เป็นปัญหานี้จะละเมิดลิขสิทธิ์ก็ตาม เรายังคงยินดีรับงานต้นฉบับทุกชิ้นจากคุณเสมอ
  • คุณยังคงสามารถอ่านข้อความเดิมที่ถูกส่งเข้ามาได้ที่หน้าประวัติของหน้าบทความนี้