เถรคาถา - เอกกนิบาต - ๗. วรรคที่ ๗ - ๑. วัปปเถรคาถา

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เถรคาถา - เอกกนิบาต - ๗. วรรคที่ ๗ - ๑. วัปปเถรคาถา

พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน
เถรคาถา
เอกกนิบาต วรรคที่ ๗
ว่าด้วยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคที่ ๗
๑. วัปปเถรคาถา
สุภาษิตว่าด้วยการเห็นและไม่เห็นอันธพาล
[๑๙๘] บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยทัสสนะ ย่อมเห็นคนอันธพาลผู้เห็นอยู่ด้วย ย่อมเห็น
คนอันธพาลผู้ไม่เห็นอยู่ด้วย ส่วนคนอันธพาลผู้ไม่สมบูรณ์ด้วยทัสสนะ
ย่อมไม่เห็นคนอันธพาลผู้ไม่เห็นและคนอันธพาลผู้เห็น.