เนตติปกรณ์ ฉบับปรับสำนวน

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อยู่ในระหว่างปรับสำนวน
พระรัตนตรัย
พระไตรปิฎก
วิธีอ่านพระไตรปิฎก
เนตติปกรณ์
วิธีปฏิบัติตามคำสอน
ปฏิสัมภิทามรรค
วิสุทธิมรรค
สารบัญเนตติปกรณ์

สังคห-อุทเทส-นิทเทสวาระ
ปฏินิทเทสวาระ:

 1. หาระ 16 (1-8)
 2. หาระ 16 (9-16)
 3. หารสัมปาตะ 16
 4. นย 5
 5. สาสนปัฏฐาน 16
 6. มูลบท 18
 1. สังคหวาระ-อุทเทสวาระ-นิทเทสวาระ
 2. ปฏินิทเทสวาระ
  1. หารวิภังค์
   1. หาระ 16 (1-8)
   2. หาระ 16 (9-16)
  2. หารสัมปาตะ 16
  3. นย 5
  4. สาสนปัฏฐาน 16
  5. มูลบท 18

ดูเพิ่ม[แก้ไข]