เพลงมาร์ชเฟื่องฟ้า

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เพลงมาร์ชเฟื่องฟ้า เป็นเพลงประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งถูกประพันธ์ขึ้นในช่วงเวลาที่โรงเรียนยังใช้ชื่อ "โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูนครปฐม" อาจารย์เผดิมศักดิ์ ปอศรี ต้องการให้โรงเรียนมีเพลงสำหรับเปิดเชิญธงเมื่อชนะการแข่งกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์จึงแต่งเพลงนี้ขึ้น

คำร้อง[แก้ไข]

ทำนองและคำร้องโดย อาจารย์เผดิมศักดิ์ ปอศรี

เพลงมาร์ชเฟื่องฟ้า
เพลงประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ณ ถิ่นมาลัยแมนแดนดินนี้
เราน้องพี่ชาวเฟื่องฟ้าศรัทธามั่น
แหล่งศึกษาร่มเย็นเด่นนิรันดร์
ทุกชีวันเรารักดุจดวงใจ
อันการเรียน เราเด่นดีมีคุณค่า
การกีฬาก็สู้ได้ ไม่หวั่นไหว
กตัญญู สามัคคี มีวินัย
เป็นธงชัย ส่งศักดิ์ศรี ให้ดีงาม
มาเถิดมาพวกเราแดงชมพู
นบเชิดชูองค์พระธรรมจักรเทิดไว้
สัญลักษณ์คือดวงธรรมนำทางให้
สาธิตสุดวิลัยไปชั่วกัลป์
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นามนี้เด่นจริงเป็นมิ่งขวัญ
เสริมสร้างปัญญา พัฒนาคุณธรรม
ช่วยเสกสรรสวัสดิ์ พัฒนาไทย
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นามนี้เด่นจริงเป็นมิ่งขวัญ
เสริมสร้างปัญญา พัฒนาคุณธรรม
ช่วยเสกสรรสวัสดิ์ พัฒนาไทย

PD-icon.svg งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เพราะการคุ้มครองลิขสิทธิ์หมดอายุลงแล้ว ตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งว่า

"มาตรา ๑๙

  "ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย

  "ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย

  "ถ้าผู้สร้างสรรค์ หรือผู้สร้างสรรค์ร่วม ทุกคนถึงแก่ความตาย ก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

  "ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

"มาตรา ๒๐

  "งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น โดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝง หรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

  "ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม"

Flag of Thailand.svg