เมืองแม่วันทอง

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เมืองแม่วันทอง มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 เหม เวชกร. (2538). "เมืองแม่วันทอง". ใน เปิดกรุผีไทย ตอน เมืองแม่วันทอง (น. 186–198). กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. ISBN 9747666294.
2 ________. (2547). "เมืองแม่วันทอง". ใน ภูตผีปีศาจของไทย ตอน ผู้ที่ไม่มีร่างกาย (น. 87–99). กรุงเทพฯ: วิริยะ. ISBN 9749168682.