เราเป็นข้าในหลวง

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ข้าฯเจ้าเหล่านักเรียน ทั้งน้อยใหญ่ ราชวิทยาลัย ข้าในหลวง

กตัญญูฝังจิต ติดแดดวง ภักดีหน่วงเหนี่ยวใจ ไม่จืดจาง

แม้ผู้ใดลืมพระคุณ กรุณา ไม่คบค้าคนเช่นนี้ ตีตนห่าง

ไม่ขอชวนเข้าใกล้ ให้ร่วมทาง ขอแต่ร้างเริดพ้น จากคนพาล

ขอเทิดพระภัทร มหาราช บรมนาถทรงธรรม นำสุขศานต์

ถวายชีวิตไว้ รับใช้งาน เป็นข้าเบื้องบทมาลย์ จนวันตาย


งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณานั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก