เล่ม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - ลาภสักการสังยุตต์ - ทุติยวรรค - ๓. สุวัณณนิกขสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เล่ม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - ลาภสักการสังยุตต์ - ทุติยวรรค - ๓. สุวัณณนิกขสูตร

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

๓. สุวัณณนิกขสูตร

[๕๖๔] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากำหนดรู้ใจด้วยใจแล้ว ย่อมรู้บุคคลบางคนในโลกนี้

อย่างนี้ว่า แม้เพราะแท่งทองคำเป็นเหตุ ... ฯ

จบสูตรที่ ๓

ดูเพิ่ม[แก้ไข]