เหตุเกิดตัณหาซึ่งเกิดขึ้นแก่ภิกษุ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เหตุเกิดตัณหา ซึ่งเป็นที่ที่ตัณหาเมื่อเกิด ย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุ ๔ ประการนี้

ตัณหาเมื่อเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดขึ้น

  1. เพราะจีวรเป็นเหตุ
  2. เพราะบิณฑบาตเป็นเหตุ
  3. เพราะเสนาสนะเป็นเหตุ
  4. เพราะความเป็นและความไม่เป็นอย่างนั้น อย่างนี้เป็นเหตุ

เหตุเกิดตัณหาซึ่งเป็นที่ที่ตัณหา เมื่อเกิดย่อมเกิดแก่ภิกษุ ๔ ประการนี้แล

เมื่อใดแล ภิกษุละตัณหาได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว กระทำให้เป็นดุจตาลยอดด้วน ให้ถึงความไม่มีไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา

ภิกษุนี้ เรียกว่า ตัดตัณหาได้เด็ดขาด รื้อสังโยชน์ได้แล้ว ได้กระทำที่สุดทุกข์ได้แล้ว เพราะละมานะโดยชอบ

อ้างอิง[แก้ไข]