แถลงการณ์ฉบับที่ 7/2551 พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แถลงการณ์ฉบับที่ 7/2551
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
เรื่อง หยุดล้มล้างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ 14 ล้านเสียง

ตามที่ แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้มีการประชุมร่วมกับเครือข่ายประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนองค์กรแนวร่วมภาคประชาชนและนักวิชาการเมื่อวันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2551 ที่ผ่านมา

บัดนี้ พรรคการเมืองในซีกรัฐบาลหุ่นเชิด ได้ประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าจะดำเนินการล้มล้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทั้งฉบับอย่างรวดเร็ว โดยไม่เคารพและไม่ยำเกรงต่อเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนในประเทศกว่า 14 ล้านเสียงซี่งได้ลงประชามติเห็นชอบให้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่ประการใด โดยอ้างว่าจะนำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาใช้แทน เพียงเพื่ออำพรางวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการที่จะแก้ไขมาตรา 237 เพื่อหลีกหนีคดียุบพรรคการเมืองของตัวเอง และพวกพ้องตามคำสารภาพของ นายสมัคร สุนทรเวช ที่ได้พูดเอาไว้ในรายการสถานีโทรทัศน์และวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2551 และแก้ไขมาตรา 309 เพื่อที่จะตัดตอนคดีความทุจริตของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และพวกพ้อง ไม่ให้ถึงขั้นตอนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนด้วยเล่ห์เพทุบายที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มคณะบุคคลซึ่งเป็นพวกพ้องของตัวเอง ให้เข้าไปเป็นคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากเดิมซึ่งมี 9 คน มาเป็น 15 คน พร้อมกับเตรียมการเพื่อกำหนดบทเฉพาะกาลใหม่ ที่จะลดวาระการทำงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดนี้ให้สิ้นสุดลงโดยเร็ว เพื่อให้ฝ่ายการเมืองมีบทบาทในการเปลี่ยนบุคลากรในองค์กรตรวจสอบอิสระให้เป็นคนของตัวเองและพวกพ้อง ตลอดจนจะดำเนินการแก้ไขให้วุฒิสภากลายเป็นองค์กรเครือข่ายของตัวเองและพวกพ้อง ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมได้เหมือนกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงวิกฤติทางการเมืองที่ผ่านมา ซึ่งเท่ากับเป็นการเปิดทางให้ระบอบทักษิณฟื้นกลับคืนมาปกครองประเทศด้วยวิธีการฉ้อฉลดังเดิม

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จึงได้มาประชุมกันเพื่อกำหนดจุดยืนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

1.พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ยังคงยืนยันที่จะเคลื่อนไหวครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมร่วมระหว่าง แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กับ องค์กรเครือข่ายประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนองค์กรแนวร่วมภาคประชาชนและนักวิชาการเมื่อวันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2551 ที่ผ่านมา

โดยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและองค์กรเครือข่ายมีมติให้ “มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน” ทำหน้าที่ดำเนินการจัดการสัมมนาทางวิชาการในรายการ “ยามเฝ้าแผ่นดิน ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2” ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น.

2.พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และองค์กรเครือข่าย ขอประกาศว่า พฤติกรรมในการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งรัฐบาลหุ่นเชิดของระบอบทักษิณกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ เป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญที่มาจากพระบรมราชานุมัติตามมติของมหาชนส่วนใหญ่ในประเทศกว่า 14 ล้านเสียง ซึ่งได้ลงประชามติเห็นชอบให้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และองค์กรเครือข่าย จึงประกาศยืนเคียงข้างกับประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศกว่า 14 ล้านคน และถือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยคณะบุคคลเพียงไม่กี่ร้อยคนที่เข้ามาสู่สภาผู้แทนราษฎรด้วยการใช้กลโกงทุจริตการเลือกตั้งสารพัดรูปแบบ เพื่อฟอกความผิดของตัวเองและพวกพ้องนั้น เป็นการดำเนินการที่ดูถูกเหยียดหยามประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ ท้าทายกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นปรปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างชัดแจ้ง ซึ่งเสมือนหนึ่งเป็นกบฏของแผ่นดิน

ดังนั้น พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และองค์กรเครือข่าย จึงยืนยันที่จะต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ฉ้อฉลในครั้งนี้ทุกรูปแบบ ตราบใดที่ไม่ได้มีการทำประชามติก่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้

3.พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และองค์กรเครือข่าย จึงประกาศมาตรการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

3.1 ขอประกาศใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ในการชุมนุมใหญ่ด้วยสันติวิธี สงบ อหิงสา และปราศจากอาวุธ เพื่อประท้วงและต่อต้านพฤติกรรมลุแก่อำนาจทันที หากมีการนำวาระล้มล้างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติของมหาชนส่วนใหญ่ในประเทศกว่า 14 ล้านเสียง เข้าสู่การพิจารณาในรัฐสภา

3.2 ขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนผู้รักชาติ รักประชาธิปไตยได้โปรดร่วมมือกันขยายเครือข่ายแนวร่วมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยแต่ละบุคคลขอให้สร้างเครือข่ายแนวร่วมเพิ่มขึ้นอีกคนละไม่ต่ำกว่า 10 คนอย่างเร่งด่วน และให้แนวร่วมใหม่เหล่านี้เร่งขยายเครือข่ายต่อไปอีก 10 คน เพื่อร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการล้มล้างรัฐธรรมนูญของประชาชนรวมทั้งเข้าชื่อกันถอดถอนนักการเมืองที่มาแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยที่มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ให้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และองค์กรเครือข่าย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักชาติ รักประชาธิปไตย ทุกท่าน ได้มาเข้าร่วมสืบสานภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญฉบับนี้ และต่อต้านผู้ล้มล้างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติของมหาชนส่วนใหญ่กว่า 14 ล้านเสียงจนถึงที่สุด

...............................................
ด้วยจิตคารวะ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
22 เมษายน 2551

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์