แบบสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน (แบบคำสวดมนต์ไหว้พระประจำวัน)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หมายเหตุ: แบบสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียนนี้ปรากฏความตามท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๐๓

(๑) แบบคำสวดมนต์ไหว้พระประจำวัน

(หัวหน้าสวดนำผู้อื่นสวด ตาม)

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา.
พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ. (กราบ)
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม.
ธมฺมํ นมสฺสามิ. (กราบ)
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ.
สงฺฆํ นมามิ. (กราบ)

ดูเพิ่ม[แก้ไข]