แม่พิมพ์ของชาติ

จาก วิกิซอร์ซ

เพลงแม่พิมพ์ของชาติ ประพันธ์คำร้องและทำนองโดยสุเทพ โชคสกุล ขับร้องโดยวงจันทร์ ไพโรจน์ เมื่อ พ.ศ. 2501 นำกลับมาร้องใหม่โดย เบญจวรรณ ยืนวงษ์, ยอดรัก สลักใจ,พุ่มพวง ดวงจันทร์, พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, อรวี สัจจานนท์

คำร้อง-ทำนอง: สุเทพ โชคสกุล

แสงเรืองเรืองที่ส่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทย
คือแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่ โอ้ครูไทยในแดนแหลมทอง
เหนื่อยยากอย่างไรไม่เคยบ่นไปให้ใครเขามอง
ครูนั้นยังลำพองในเกียรติของตนเสมอมา
ที่ทำงานช่างสุดกันดารในป่าดงไพร
ถึงจะไกลก็เหมือนใกล้ เร่งรุดไปให้ทันเวลา
กลับบ้านไม่ทันบางวันต้องไปอาศัยหลวงตา (น้าอา )
ครอบครัวคอยท่าไม่รู้ว่าไปอยู่ไหน
ครูเอ๋ยครูมีความเป็นอยู่แสนอยากเย็น
ต้องบุกน้ำลุยเลนถึงบ้านก็เย็นยิ่งอ่อนใจ
เช้าตื่นขึ้นมาเตรียมตัวกลัวว่าจะสาย
ห่วงหน้าห่วงหลังลังเลใจรีบเดินดุ่มไปด้วยใจอาวรณ์
ถึงโรงเรียนก็เจียนจะสายจวนได้เวลา
เห็นศิษย์รออยู่พร้อมหน้า ต้องรีบมาทำการสอน
ไม่มีเวลาที่จะได้มาหยุดพอพักผ่อน
โรงเรียนในดงป่าดอนให้โหยอ่อนสะท้อนอุรา
ชื่อของครูฟังดูก็หรูชวนชื่นใจ
งานที่ทำก็ยิ่งใหญ่ สร้างชาติไทยให้วัฒนา
ฐานะของครูใครๆก็รู้ว่าด้อยหนักหนา
ยังสู้ทนอุตส่าห์สั่งสอนศิษย์มาเป็นหลายปี
นี่แหละครูที่ให้ความรู้อยู่รอบเมืองไทย
หวังสิ่งเดียวคือขอให้ เด็กของไทยในผืนธานี
ได้มีความรู้เพื่อช่วยเชิดชูไทยให้ผ่องศรี
ครูก็ภูมิใจที่สมความเหนื่อยยากตรากตรำมา