แม่แบบ:จดหมายเหตุบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ/ปก

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Prajadhipok's Seal.jpg


จดหมายเหตุบรมราชาภิเษก


พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


พุทธศักราช ๒๔๖๘พระยาประกาศอักษรกิจ (เสงี่ยม รามนันทน์) เรียบเรียง(ออกเป็นราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ แล้วแก้ไขตาม


พระดำริสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข ใน


ราชกิจจานุเบกษาฉบับเพิ่มเติม) กับจดหมายเหตุ


ภาษาอังกฤษซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์แจกในงานนั้นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์


เป็นที่ระลึกในการเชิญพระบรมอัฐิเสด็จคืนเข้าสู่พระนคร


พุทธศักราช ๒๔๙๒