แม่แบบ:จดหมายเหตุบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ/๔๒

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Prajadhipok's Reign Fate.jpg


กรมพระราชพิธี กระทรวงวัง
 
ตราครุฑ


ข้าพระพุทธเจ้า เสวกโท พระยาโหราธิบดี กับโหรมีชื่อ พร้อมกันขอพระราชทานคำนวณพระฤกษ์บรมราชาภิเษกขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาโดยทางสุริยคติกาลแลจันทรคติวารดฤถีตามคัมภีร์ฎีกาโหราศาสตรนิยมว่า พระฤกษ์วันนี้ได้จัตุรงคโชค ประกอบด้วยราชาแลลาภฤกษ์ แลศรีจรร่วมพระราชลักขณาแลเป็นลาภกับพระฤกษ์ ทั้งกาลกิณีจรเป็นมรณะ นับว่าพระฤกษ์วันนี้สมบูรณ์ดียิ่งทุกประการ ซึ่งจะหาพระฤกษ์วันใดมาเทียบเทียมมิได้ ในคัมภีร์กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจักทรงพระเจริญตบเดชะเกริกไกร พระราชกฤษฎาภินิหารไพศาลไปในทิศานุทิศ ราชศัตรูหมู่ปัจจามิตรภายนอกภายในจักพ่ายแพ้พระบรมเดชานุภาพทุกเมื่อ อีกพระบรมวงศานาวงศ์แลสมณะชีพราหมณ์ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินทั้งหลายจักอยู่ร่มเย็นเป็นสุขโดยพระบรมโพธิสมภารปกเกล้าฯ ทั่วพระราชอาณาจักรสยาม

เพราะฉะนั้น ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๘ ตรงกับเดือน ๔ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ได้มหาศุภมงคลพระฤกษ์ เวลา ๙ นาฬิกา กับ ๕๓ นาที ๕๒ วินาที ก่อนเที่ยง ขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสู่พระแท่นสรง ทรงแปรพระพักตร์สู่เบื้องมหามงคลทิศอีสาน พราหมณ์จะได้ถวายน้ำกลดแลน้ำพระมหาสังข์ชำระพระองค์ ทรงเครื่องพระมูรธาภิเษกสนานตามจารีตแบบอย่างสมเด็จพระบรมมหาจักรพรรดิกษัตราธิราชเจ้าสืบ ๆ มา

ครั้นถึงเวลา ๑๐ นาฬิกา กับ ๕๒ นาที ๕๒ วินาที ก่อนเที่ยง เป็นประถมพระฤกษ์ ขอพระราชทานเชิญเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงพระแท่นภัทรบิฐไปจนถึงเวลา ๑๑ นาฬิกา กับ ๑๒ นาที ๕๒ วินาที ก่อนเที่ยง เป็นที่สุดแห่งพระฤกษ์

เพื่อทรงพระเจริญพระราชสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล เมทนีดล สกลราชศัตรูกษัย

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯข้าพระพุทธเจ้า


(เซ็นนาม) เสวกโท พระยาโหราธิบดี


เสวกตรี พระญาณเวท


รองเสวกเอก หลวงโลกทีป


รองเสวโท หลวงไตรเพทพิสัย


รองเสวกโท ขุนโลกพยากรณ์