โยง

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


THAĬ. PRONOCIATION. LATIN. FRANÇAIS. ANGLAIS.

ยิ่ง ยง

JING JONG Pulchritudine praestans alios. Surpassant les autres en beauté. Surpassing others in beauty.

ยง

JONG Incitare alios ad aliquid. Exciter les autres a quelque chose. To excite others to someting.

ยุ ยง

JU JONG Incitare, stimulare, provocare, fovere inimicitias. Exciter, stimuler, provoquer, entretenir les inimities. To excite, to stimulate, to provoke, to keep up enmities.

ยื้น ยง

JUN JONG Grandaevus, senex. Tres-age, vieillard. Very aged, old man.

ยง ดิน

JONG DIN Vertere terram. — ยง เข้า Vertere orizam coctam. Remuer la terre. — remuer du riz cuit. To break up the ground. — to stir cooked rice.

ยง เยง

JONG JENG Altus, nimis altus. Haut, trop eleve. Hight, to hight.

คน ยง เยง

KHON JONG JENG Vir staturae altae. Homme de haute taille. Tall man.

หย่ง

JONG Crines pectine deducere. — หย่ง ผม ขึ้น capillos pectine relevare. Peigner les cheveux de haut en bas. — Relever les cheveux avec le peigne. To comb the hair from top the bottom. — To tuck them up with a comb.

กระ หย่ง

KRA: JONG

ผม หย่ง

PHOM JONG

หยิบ หย่ง

JIB JONG

หยง

JONG

ยอง

หย่อง

ย่อง

ย่อง เบา

เยื้อง ย่อง

ย่อง หน่อง

ยก ย่อง

ยิ้ม ย่อง

หยอง

หยอง เก้ลา

ปอ้ง หยอง

สะ ยอง

โยง

ทาง โยง

โยง ฟาง

โยง ตะเภา

โยง เสา