ใบกราบบังคมทูลลาออกของพันตรี ควง อภัยวงศ์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ใบกราบบังคมทูลลาออกของพันตรีควง อภัยวงศ์ ในเหตุการณ์รัฐประหาร 6 เมษายน พ.ศ. 2491

สำนักนายกรัฐมนตรี

๖ เมษายน ๒๔๙๑

ขอกราบฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตั้งข้าพระพุทธเจ้าและคณะเป็นรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑ และรัฐสภาก็ได้ให้ความไว้วางใจแก่คณะรัฐบาลของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ข้าพระพุทธเจ้าและคณะรัฐบาลได้ปฏิบัติการสนองพระเดชพระคุณมาด้วยความจงรักภักดีและตามกำลังสติปัญญา และความสามารถเป็นเวลา ๑ เดือน

ครั้นถึงวันนี้ เวลาประมาณ ๙ นาฬิกา ได้มีนายทหารในกองทัพบก ๔ นายคือ พันโทก้าน จำนงภูมิเวท พันเอกศิลป์ ศิลปศรชัย รัตนวราหะ พลตรี ส. สวัสดิเกียรติ และ พันโทละม้าย อุทยานนท์ ได้มาหาข้าพระพุทธเจ้าที่บ้าน และแจ้งแก่ข้าพระพุทธเจ้าว่าคณะรัฐประหาร มีความไม่พอใจรัฐบาลนี้อย่างยิ่ง จึงประชุมกันลงมติขอให้รัฐบาลกราบถวายบังคมลาออกภายใน ๒๔ ชั่วโมง

เมื่อนายทหารทั้ง ๔ ได้ลากลับไปแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าก็ได้เชิญรัฐมนตรีบางท่านเท่าที่จะตามได้ในขณะนั้นมาหารือ เมื่อได้ปรึกษากันแล้วมีความเห็นว่า สมควรที่จะได้รับหลักฐานจากบุคคลที่ประชาชนรับรองว่าเป็นผู้นำในคณะรัฐประหาร เป็นต้นว่า จอมพล ป. พิบูลสงคราม พลโท ผิน ชุณหะวัณ พลโท กาจ กาจสงคราม ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้มีหนังสือส่วนตัวไปยังพันโทก้าน จำนงภูมิเวท เพื่อขอหลักฐานดังกล่าวแล้ว

ข้าพระพุทธเจ้าได้มอบหนังสือนั้นให้ว่าที่พันโทรวย อภัยวงศ์ นายทหารติดต่อประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้นำไปส่งแก่พันโทก้าน จำนงภูมิเวท ว่าที่พันโท รวย อภัยวงศ์ ได้กลับมารายงานว่า ได้นำหนังสือนั้นไปส่งที่วังสวนกุหลาบ แต่ไม่พบตัวพันโทก้าน เมื่อได้สอบถามได้ความว่าพันโทก้านอยู่ที่บ้านจอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงได้นำหนังสือนั้นไปส่งให้แก่ตัวที่นั่น

ครั้นประมาณ ๑๔ นาฬิกาเศษวันเดียวกัน พลโทผิน ชุณหะวัณ พลโทกาจ กาจสงคราม ได้มาหาข้าพระพุทธเจ้า และยืนยันว่า ข้อความที่พันโทก้านและคณะมาแจ้งแก่ข้าพระพุทธเจ้านั้นเป็นความประสงค์อันแท้จริงของคณะรัฐประหาร ข้าพระพุทธเจ้าได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเวลา ๑๘ นาฬิกา และมีความเห็นเป็นส่วนมากว่าตามพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นั้น รัฐบาลจำต้องรับในข้อเท็จจริงว่า รัฐบาลไม่อยู่ในฐานะจะควบคุมสถานการณ์ให้เป็นปกติได้ สมดังที่ได้ไว้วางพระราชหฤทัย จึงขอพระราชทานกราบบังคมลาออกจากตำแหน่งทั้งคณะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ควรมิควรประการใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ควรมิควรประการใดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาข้าพระพุทธเจ้า

ควง อภัยวงศ์