ไฟล์:การปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฯ - สพบ - ๒๕๒๐.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า


ไฟล์ต้นฉบับ(1,210 × 1,547 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 1.58 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 218 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: National administrative reform

ไทย: การปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

 s:th:การปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
ไทย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สพบ.) ขณะนั้น เป็นกรมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙
ชื่อเรื่อง
English: National administrative reform
ไทย: การปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ชื่อเรื่องรอง
English: Collection of documents of political importance from 6 to 22 October 2519 (1976)
ไทย: ประมวลเอกสารสำคัญทางการเมืองระหว่าง ๖–๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๙
รุ่น 1st
ผู้พิมพ์โฆษณา
ไทย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คำอธิบาย
A collection of state papers concerning the 1976 Thammasat University massacre and the 1976 Thai coup d'état.
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก พ.ศ. 2520
publication_date QS:P577,+1977-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
English: Monograph Series in Public Administration Editorial Board 1975. (1977). Kanpatirup kanpokkhrong: pramuan ekkasan samkhan thang kanmueang rawang hok thueng yisip song tulakhom song phan ha roi sipkao [National administrative reform: collection of documents of political importance from 6 to 22 October 2519 (1976)]. Bangkok: National Institute of Development Administration, School of Public Administration. (In Thai).
ไทย: คณะกรรมการจัดทำเอกสารการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี ๒๕๑๘. (๒๕๒๐). การปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน: ประมวลเอกสารสำคัญทางการเมืองระหว่าง ๖–๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๙. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, คณะรัฐประศาสนศาสร์.

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน08:27, 14 สิงหาคม 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 08:27, 14 สิงหาคม 2563หน้า 1,210 × 1,547, 218 (1.58 เมกะไบต์)BitterschokoUploaded a work by {{en|1={{w|National Institute of Development Administration}} (NIDA)}} {{th|1=สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สพบ.)}} from {{en|1=Monograph Series in Public Administration Editorial Board 1975. (1977). ''Kanpatirup kanpokkhrong: pramuan ekkasan samkhan thang kanmueang rawang hok thueng yisip song tulakhom song phan ha roi sipkao'' [National administrative reform: collection of politically significant documents between 6–22 October 2519 (1976)]. Bangkok: National Institute of...

ไม่มีหน้าที่ใช้ไฟล์นี้

ข้อมูลอภิพันธุ์