ไฟล์:คหก ทัพฮ่อ - ๒๔๗๔.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(3,443 × 5,254 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 53.18 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 142 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Replies Regarding the War Against the Ho

ไทย: คำให้การ เรื่อง ทัพฮ่อ

 s:th:คำให้การ เรื่อง ทัพฮ่อ  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
institution QS:P195,Q689721
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Replies Regarding the War Against the Ho
ไทย: คำให้การ เรื่อง ทัพฮ่อ
รุ่น 1st
ผู้เผยแพร่
institution QS:P195,Q689721
โรงพิมพ์
n.p.
คำอธิบาย
English: The present book consists of:
  1. A preface dated 18 March 2473 BE (1931 CE), written by Prince Damrong Rajanubhab, together with his explanation about the war of the Siamese government against the Ho Chinese in 2418 BE (1875/76 CE), having the same contents as the initial part of the book Chotmaihet Rueang Chaophraya Phutharaphai Yok Kongthap Pai Prap Ho ("Record Regarding Chaophraya Phutharaphai Marching His Armies to Suppress the Ho"), that was first published in 2466 BE (1923/24 CE).
  2. Khamhaikan Rueang Thap Ho ("Replies Regarding the War Against the Ho"), being the replies regarding the above-described war, given by the Ho Chinese arrested during the war.
ไทย: หนังสือนี้ ประกอบด้วย
๑. คำนำ ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ พร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับสงครามปราบฮ่อใน พ.ศ. ๒๔๑๘ เนื้อหาอย่างเดียวกับตอนต้นของหนังสือ จดหมายเหตุ เรื่อง เจ้าพระยาภูธราภัยยกกองทัพไปปราบฮ่อ (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๖๖)
๒. คำให้การ เรื่อง ทัพฮ่อ เป็นถ้อยคำของชาวจีนฮ่อที่ถูกจับในสงครามข้างต้นและตอบคำถามเกี่ยวกับสงครามนั้น
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 12 เมษายน พ.ศ. 2474
publication_date QS:P577,+1931-04-12T00:00:00Z/11
สถานที่จัดพิมพ์ n.p.
แหล่งที่มา
ไทย: ราชบัณฑิตยสภา (ผู้รวบรวม). คำให้การ เรื่อง ทัพฮ่อ. ม.ป.ท. [พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพอำมาตย์ตรี พระยาปลีหจินดาสวัสดิ์ (อุ่น ปลีหจินดา) ณวัดปิตุลาธิราชสฤษดิ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๔].

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

นอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand
Flag of Thailand

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

MIME type อังกฤษ

application/pdf

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน15:20, 25 เมษายน 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 15:20, 25 เมษายน 2564หน้า 3,443 × 5,254, 142 (53.18 เมกะไบต์)BitterschokoUploaded a work by {{institution:Royal Society of Thailand}} from {{th|1=ราชบัณฑิตยสภา (ผู้รวบรวม). ''คำให้การ เรื่อง ทัพฮ่อ''. ม.ป.ท. [พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพอำมาตย์ตรี พระยาปลีหจินดาสวัสดิ์ (อุ่น ปลีหจินดา) ณวัดปิตุลาธิราชสฤษดิ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๔].}} with UploadWizard

ข้อมูลอภิพันธุ์