ไฟล์:คำวินิจฉัยศาล รธน ๒๕๕๕-๒๘-๒๙.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(1,239 × 1,754 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 377 กิโลไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 53 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Ruling No. 28–29/2555 dated 10 October 2555 BE (2012 CE)

ไทย: คำวินิจฉัยที่ ๒๘–๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 s:th:คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 28–29/2555  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
institution QS:P195,Q593273
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Ruling No. 28–29/2555 dated 10 October 2555 BE (2012 CE)
ไทย: คำวินิจฉัยที่ ๒๘–๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ชื่อเรื่องรอง
English: Re: Whether or not the Penal Code, section 112, is contrary to or inconsistent with the Constitution, section 3, paragraph 2, section 29, and section 45, paragraph 1 and paragraph 2
ไทย: เรื่อง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง หรือไม่
ผู้เผยแพร่
English: Cabinet Secretariat of Thailand
ไทย: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | slovenščina | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย
พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย
ธงชาติไทย

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน14:04, 19 มกราคม 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 14:04, 19 มกราคม 2564หน้า 1,239 × 1,754, 53 (377 กิโลไบต์)BitterschokoUploaded a work by {{en|1={{w|Constitutional Court of Thailand}}}} {{th|1=ศาลรัฐธรรมนูญ}} from {{th|1="[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/122/7.PDF คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒๘–๒๙/๒๕๕๕ เรื่อง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง หรือไม่]". (๒๕๕๕, ๒๑ ธันวาคม). ''ราชกิจจานุเบกษา'' เล่ม ๑๒๙, ตอน ๑๒๒ ก. หน้า ๗–๕๙.}} with UploadWizard

ข้อมูลอภิพันธุ์