ไฟล์:คำวินิจฉัยศาล รธน ๒๕๖๓-๓๐ (กลาง).pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(1,239 × 1,754 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 896 กิโลไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 11 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

s:th:คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 30/2563  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
institution QS:P195,Q593273
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Ruling of the Constitutional Court No. 30/2563, dated 2 December 2563 BE (2020 CE)
ไทย: คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
ชื่อเรื่องรอง
English: Re: Whether or not the 'Announcement of the National Council for Peace and Order No. 29/2557, Re: Requiring Persons to Report Themselves According to the Orders of the National Council for Peace and Order, dated 24 May 2557' and the 'Announcement of the National Council for Peace and Order No. 41/2557, Re: Criminalising the Violation or Failure to Comply with the Orders Requiring Persons to Report Themselves, dated 26 May 2557' are contrary to or inconsistent with the Constitution, section 4, section 26, section 27, paragraph 1 and paragraph 3, and section 29, paragraph 1
ไทย: เรื่อง ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙/๒๕๕๗ เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๑/๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัวเป็นความผิด ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง หรือไม่
ผู้เผยแพร่
English: Office of the Constitutional Court of Thailand
ไทย: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. (๒๕๖๓, ๑๕ ธันวาคม). คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓. สืบค้นจาก ลิงก์

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | slovenščina | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย
พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย
ธงชาติไทย

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน21:57, 15 ธันวาคม 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 21:57, 15 ธันวาคม 2563หน้า 1,239 × 1,754, 11 (896 กิโลไบต์)BitterschokoUploaded a work by Constitutional Court of Thailand from {{th|1=สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. (๒๕๖๓, ๑๕ ธันวาคม). ''คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓''. สืบค้นจาก [https://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/download/article/article_20201215142032.pdf ลิงก์]}} with UploadWizard

ข้อมูลอภิพันธุ์