ไฟล์:คำวินิจฉัย ของศาล รธน (๒๕๕๖-๐๕).pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(1,239 × 1,754 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 223 กิโลไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 33 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

s:th:คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2556  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
English: Constitutional Court of Thailand
ไทย: ศาลรัฐธรรมนูญ
ชื่อเรื่อง
English: Constitutional Court Ruling No. 5/2556, dated 16 May 2556 BE (2013 BE)
ไทย: คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ชื่อเรื่องรอง
English: Re: An ombudsman referred a matter to the Constitutional Court for a decision according to the Constitution, section 245 (1), as to whether the Copyright Act, 2537 BE (1994 CE), section 74, is attacked by a question of constitutionality under the Constitution, section 39, paragraph 2
ไทย: เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) ว่า พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือไม่
รุ่น 1st
ผู้เผยแพร่
English: Cabinet Secretariat of Thailand
ไทย: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
คำอธิบาย
English: The ruling of the Constitutional Court of Thailand and the personal opinions of the judges thereof, by which certain provisions (as indicated therein) of the "Copyright Act, 2537 BE (1994 CE)" were declared unconstitutional. These provisions are thus no longer applicable, according to section 6 of the Constitution.
ไทย: คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และความเห็นส่วนตนของตุลาการ ซึ่งประกาศว่า บทบัญญัติบางบทในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ (ตามที่ระบุในคำวินิจฉัย) ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จึงใช้บังคับมิได้ตามมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 3 กันยายน พ.ศ. 2556
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | slovenščina | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน14:03, 13 พฤศจิกายน 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 14:03, 13 พฤศจิกายน 2563หน้า 1,239 × 1,754, 33 (223 กิโลไบต์)BitterschokoUploaded a work by Constitutional Court of Thailand from {{th|1=[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/075/1.PDF คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๕๖ เรื่องพิจารณาที่ ๕๗/๒๕๕๕ เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) ว่า พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือไม่ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖]. (๒๕๕๖, ๓ กันยายน). ''ราชกิจจานุเบกษา''. เล่ม ๑๓๐, ตอน ๗๕ ก. หน้า ๑–๓๑.}} with U...

18 หน้าต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์