ไฟล์:คำสั่ง สตช ๒๕๕๓-๑๒๒.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า


ไฟล์ต้นฉบับ(1,050 × 1,533 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 327 กิโลไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 3 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

s:th:คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 122/2553  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
English: Royal Thai Police Headquarters
ไทย: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ชื่อเรื่อง
English: Order of the Royal Thai Police Headquarters No. 122/2553 dated 2 March 2553 BE (2010 CE)
ไทย: คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑๒๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ชื่อเรื่องรอง
English: Re: Guideline for prosecution of lèse-majesté cases and committee for consideration of lèse-majesté cases
English: เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และคณะกรรมการพิจารณาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 2 มีนาคม พ.ศ. 2553
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: "คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑๒๒/๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และคณะกรรมการพิจารณาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓". (๒๕๕๕). ใน สมชาย ว่องไวเมธี (ผู้รวบรวม), คู่มือพนักงานสอบสวน (น. ๓๙๙-๔๐๑). กรุงเทพฯ: สูตรไพศาล. ISBN 978-974-520-9244.

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน23:40, 15 กุมภาพันธ์ 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 23:40, 15 กุมภาพันธ์ 2564หน้า 1,050 × 1,533, 3 (327 กิโลไบต์)Miwako SatoUploaded a work by {{en|1=Royal Thai Police Headquarters}} {{th|1=สำนักงานตำรวจแห่งชาติ}} from {{th|1="คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑๒๒/๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และคณะกรรมการพิจารณาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓". (๒๕๕๕). ใน สมชาย ว่องไวเมธี (ผู้รวบรวม), ''[https://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/501655/2555_%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8...

ข้อมูลอภิพันธุ์