ไฟล์:จุลยุทธการวงศ์ ผูก ๒ (๒๔๖๓).pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(2,325 × 3,710 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 51.82 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 80 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Chronicle of Minor Wars, Second Bundle

ไทย: จุลยุทธการวงศ์ ผูก ๒

 s:th:จุลยุทธการวงศ์ ผูก 2 (2463)  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน  (1734–1812) Blue pencil.svg wikidata:Q85998382 s:th:ผู้สร้างสรรค์:สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน
 
ชื่ออื่น Somdet Phra Phonnarat of Wat Phra Chettuphon; Phonnarat; Somdet Phra Wannarat; Somdet Phra Wannarat of Wat Phra Chettuphon; Wannarat
คำอธิบาย Thai ภิกษุ, chronicler, นักเขียน, นักประวัติศาสตร์ และ high priest
วันเกิด/วันเสียชีวิต 2276 หรือ 2277 แก้ไขที่วิกิสนเทศ circa  แก้ไขที่วิกิสนเทศ
สถานที่สร้างสรรค์งาน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร แก้ไขที่วิกิสนเทศ
งานควบคุมรายการหลักฐาน
author QS:P50,Q85998382
ผู้แปล
Phra Yanawichit  (1864–1932) Blue pencil.svg wikidata:Q105495049
 
Phra Yanawichit
ชื่ออื่น Phra Yannawichit; Sit Lotchananon
คำอธิบาย Thai official, บรรณารักษ์ และ นักแปล
วันเกิด/วันเสียชีวิต 2406 หรือ 2407 แก้ไขที่วิกิสนเทศ 26 มีนาคม พ.ศ. 2474 แก้ไขที่วิกิสนเทศ
สถานที่เกิด เขตบางกอกน้อย
สถานที่สร้างสรรค์งาน สำนักหอสมุดแห่งชาติ แก้ไขที่วิกิสนเทศ
งานควบคุมรายการหลักฐาน
translator QS:P655,Q105495049
ชื่อเรื่อง
English: Chronicle of Minor Wars, Second Bundle
ไทย: จุลยุทธการวงศ์ ผูก ๒
รุ่น 1st
ผู้เผยแพร่
institution QS:P195,Q96971484
โรงพิมพ์
institution QS:P195,Q97382960
คำอธิบาย
English: The present book consists of:
  1. A preface dated 1 April 2463 BE (1920 CE), written by Prince Damrong Rachanuphap of Siam.
  2. A biography, written by Prince Damrong Rachanuphap of Siam, of Phraya Phahonyothin Raminphakdi (Nop Phahonyothin), the deceased, for whose funeral this book was printed and distributed.
  3. Chunlayutthakarawong phuk song ("Chronicle of Minor Wars, Second Bundle"), a chronicle of Siam, written in the Pali language by Somdet Phra Phonnarat, high priest of Wat Phra Chettuphon (Wat Pho). The work was originally written on palm leaves bound into bundles, but only the second bundle has survived to date. Hence came the name of the book ("Second Bundle").
  4. A Thai translation of 3., done by Phra Yanawichit (Sit Lotchananon), finished on 9 April 2462 BE (1919 CE).
ไทย: หนังสือนี้ ประกอบด้วย
๑. คำนำ ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๓
๒. ประวัติ พระยาพหลโยธิน รามินทรภักดี (นพ พหลโยธิน) ผู้วายชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ แต่ง
๓. จุลยุทธการวงศ์ ผูก ๒ พงศาวดารกรุงสยาม สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน แต่งเป็นภาษาบาลี เหลือรอดมาเพียงผูกที่ ๒ ผูกเดียว
๔. คำแปลภษาไทย ของ ๓. ผู้แปล คือ พระญาณวิจิตร (สิทธิ์ โลจนานนท์) แปลเสร็จเมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๒
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 2462 หรือ 2463
publication_date QS:P577,+1920-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: พนรัตน์ วัดพระเชตุพน, สมเด็จพระ. (๒๔๖๓). จุลยุทธการวงศ์ ผูก ๒ [ญาณวิจิตร (สิทธิ์ โลจนานนท์), พระ, ผู้แปล]. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายพลโท พระยาพหลโยธิน รามินทรภักดี (นพ พหลโยธิน) ปีวอก พ.ศ. ๒๔๖๓].
เวอร์ชันอื่น
2nd edition, 1932 CE

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

Dialog-warning.svgนอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน17:49, 15 ธันวาคม 2562รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 17:49, 15 ธันวาคม 2562หน้า 2,325 × 3,710, 80 (51.82 เมกะไบต์)Bitterschoko{{Information |description ={{en|1=# This file contains a book called ''Chunlayutthakarawong Phuk Song'' ({{w|Thai language|Thai:}} จุลยุทธการวงศ์ ผูก ๒; "Chronicle of the Minor Wars, Second Bundle"), which consists of the following: ## A chronicle of the {{w|Kingdom of Ayutthaya}}, called ''Chunlayutthakarawong'' ({{w|Thai language|Thai:}} จุลยุทธการวงศ์; "Chronicle of the Minor Wars"), composed in the {{w|Pali|Pali language}} by Somdet Phra Phonnarat (Kaeo) <nowiki>[</nowiki>{{w|Thai lang...

20 หน้าต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์