ไฟล์:จุลยุทธการวงศ์ ผูก ๒ (๒๔๗๕).pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า


ไฟล์ต้นฉบับ(1,175 × 1,920 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 5.74 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 82 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Chunlayutthakarawong Phuk Song ("Chronicle of the Minor Wars, Second Bundle")

ไทย: จุลยุทธการวงศ์ ผูก ๒

 s:th:จุลยุทธการวงศ์ ผูก ๒  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
English: Somdet Phra Phonnarat of Wat Phra Chettuphon
 • Honorific: Somdet Phra
 • Ecclesiastical title: Phonnarat
 • Personal name: Unknown
 • Known as: high priest of Wat Phra Chettuphon
 • Year of birth: 2277 BE (1734/35 CE)
 • Year of death: Around 2355 BE (1812/13 CE)
ไทย: สมเด็จพระพนรัตน์ (ชื่อตัว ไม่ทราบ) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เกิด พ.ศ. ๒๒๗๗ มรณภาพราว พ.ศ. ๒๓๕๕
ผู้แปล
English: Phra Yannawichit (Sit Lotchananon)
 • Honorific: Phra
 • Noble title: Yannawichit
 • Personal name:
  • Given name: Sit
  • Family name: Lotchananon
 • Known as: Siamese government officer in charge of National Library of Siam
 • Year of birth: 2407 BE (1864/65 CE)
 • Date of death: 26 March 2474 BE (1932 CE)
ไทย: พระญาณวิจิตร (สิทธิ์ โลจนานนท์) ขุนนางสยามดูแลหอสมุดแห่งชาติ เกิด พ.ศ. ๒๔๐๗ เสียชีวิต ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๔
ชื่อเรื่อง
English: Chunlayutthakarawong Phuk Song ("Chronicle of the Minor Wars, Second Bundle")
ไทย: จุลยุทธการวงศ์ ผูก ๒
รุ่น 2nd
ผู้พิมพ์โฆษณา
ไทย: ราชบัณฑิตยสภา
โรงพิมพ์
English: Sophon Phiphat Thanakon Printing House
ไทย: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
คำอธิบาย
English: This file contains a book called Chunlayutthakarawong Phuk Song ("Chronicle of the Minor Wars, Second Bundle"), which consists of the following:
 1. A chronicle of the Kingdom of Ayutthaya, called Chunlayutthakarawong ("Chronicle of the Minor Wars"), composed in the Pali language by Somdet Phra Phonnarat, high priest of Wat Phra Chettuphon. The work was originally written on palm leaves bound into bundles, but only the second bundle has survived to date. Hence came the name of the book ("Second Bundle").
 2. A Thai translation thereof by Phra Yannawichit (Sit Lotchananon), Siamese government officer in charge of the National Library of Siam. As stated in the book itself, the translation was finished on 9 April 1919 CE.
ภาษา Pali (for original work); Thai (for translation)
เผยแพร่ครั้งแรก 2474 หรือ 2475
publication_date QS:P577,+1932-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
English: Somdet Phra Phonnarat of Wat Phra Chettuphon. (1932). Chunlayutthakarawong Phuk Song [Chronicle of the Minor Wars, Second Bundle] [Phra Yannawichit (Sit Lotchananon), Trans.]. (2nd edition). Bangkok: Sophon Phiphat Thanakon Printing House. [Printed for distribution at the funeral of Phra Yannawichit (Sit Lotchananon), held on 3 July 1932].
ไทย: สมเด็จพระพนรัตน์ (แก้ว). (๒๔๗๕). จุลยุทธการวงศ์ ผูก ๒ [พระญาณวิจิตร (สิทธิ์ โลจนานนท์), ผู้แปล]. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระญาณวิจิตร (สิทธิ์ โลจนานนท์) ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๕].
เวอร์ชันอื่น
1st edition (1920)

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | ไทย | 中文(简体)‎ | +/−

Flag of Thailand

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน13:42, 15 ธันวาคม 2562รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 13:42, 15 ธันวาคม 2562หน้า 1,175 × 1,920, 82(5.74 เมกะไบต์)BitterschokoUser created page with UploadWizard

ไม่มีหน้าที่ใช้ไฟล์นี้

ข้อมูลอภิพันธุ์