ไฟล์:ทำเนียบนาม (๓) - ๒๔๖๕.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(4,681 × 7,647 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 17.33 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 51 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Directories

ไทย: ทำเนียบนาม

 s:th:ทำเนียบนาม/ภาคที่ 3  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
institution QS:P195,Q96971484
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Directories
ไทย: ทำเนียบนาม
ชื่อเรื่องรอง
English: Treatise on the Nobility of the Kingdom of Cambodia
ไทย: ตำราทำเนียบบันดาศักดิ์กรุงกัมพูชา
เล่มที่ 3
ผู้เผยแพร่
institution QS:P195,Q96971484
โรงพิมพ์
institution QS:P195,Q97382960
คำอธิบาย
English: This volume consists of:
  1. Preface dated 20 December 2465 BE (1922 CE), written by Prince Damrong Rachanuphap of Siam.
  2. Thamniap Khunnang Krung Kamphucha ("Directory of the Noblemen of the Kingdom of Cambodia"), about which the preamble explains as follows: "This directory is found at the Ministry of Interior [of Siam in three copies], one belonging Prince Narai Racha (Nak Phra Ong Eng) since the reign of King Rama I, one being a copy [of the original Khmer version] made by Phraya Chasenbodi (Det) when he travelled to Cambodia for an official duty in the reign of King Rama IV, and the other being a separate manuscript."
ไทย: ภาคนี้ ประกอบด้วย
๑. คำนำ โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๕
๒. ทำเนียบขุนนางกรุงกัมพูชา มีคำอธิบายว่า "ทำเนียบนี้มีอยู่ในกระทรวงมหาดไทย ว่า เปนของครั้งองค์สมเด็จพระนารายน์ราชาฯ (นักพระองค์เอง) แต่ในรัชกาลที่ ๑ ฉบับ ๑ พระยาจ่าแสนบดี (เดช) ออกไปราชการเมืองเขมรในรัชกาลที่ ๔ ได้จดมาฉบับ ๑ แลเปนหนังสือปลีกอิกฉบับ ๑"
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 2464 หรือ 2465
publication_date QS:P577,+1922-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: หอพระสมุดวชิรญาณ. (๒๔๖๕). ทำเนียบนาม ภาคที่ ๓. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพมหาเสวกโท เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ชุ่ม อภัยวงศ์) ปจ, ปช, ปม, รัตน วปร ๒, รจพ, เมื่อปีจอ พ.ศ. ๒๔๖๕].

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

Dialog-warning.svgนอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

MIME type อังกฤษ

application/pdf

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน16:56, 6 กุมภาพันธ์ 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 16:56, 6 กุมภาพันธ์ 2564หน้า 4,681 × 7,647, 51 (17.33 เมกะไบต์)BitterschokoUploaded a work by {{Institution:Wachirayan Royal Library}} from {{th|1=หอพระสมุดวชิรญาณ. (๒๔๖๕). ''ทำเนียบนาม ภาคที่ ๓''. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพมหาเสวกโท เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ชุ่ม อภัยวงศ์) ปจ, ปช, ปม, รัตน วปร ๒, รจพ, เมื่อปีจอ พ.ศ. ๒๔๖๕].}} with UploadWizard

ข้อมูลอภิพันธุ์