ไฟล์:ประกาศจุฬาฯ เรื่อง การแต่งกายของนิสิต (๒๕๖๒).pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า


ไฟล์ต้นฉบับ(1,204 × 1,717 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 901 กิโลไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 2 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

s:th:ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2562
ผู้สร้างสรรค์
ไทย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อเรื่อง
English: Announcement of Chulalongkorn University on dressing of students, 2562 BE (2019 CE)
ไทย: ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งกายของนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๒ Prakat chulalongkon mahawitthayalai rueang kantaengkai khong nisit phutthasakkarat song phan ha roi hoksip song
คำอธิบาย
The announcement of Chulalongkorn University dated 12 November 2020, allowing its students to dress per their gender (instead of their birth-assigned sex) and stipulating a dress code for Muslim students.
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน16:45, 11 มิถุนายน 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 16:45, 11 มิถุนายน 2563หน้า 1,204 × 1,717, 2(901 กิโลไบต์)BitterschokoUploaded a work by {{en|1={{w|Chulalongkorn University}}}} {{th|1=จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย}} from * {{cite web | author = องค์การแพร่ภาพและกระจายเสียงสาธารณะแห่งประเทศไทย | title = จุฬาฯ เริ่มแล้ว ออกประกาศให้นิสิตแต่งกายตามเพศสภาพได้ | url = https://news.thaipbs.or.th/content/286016 | work = Thai PBS | publisher = องค์การแพร่ภาพและกระจายเสียงสาธารณะแห่งประเทศไทย | date = 2019-11-12 | accessdate = 2020-06-11 | language = th }} * {{cite web | author = Workpoint Today Writer | title = เป็นครั้งแรก...

ข้อมูลอภิพันธุ์