ไฟล์:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๘) - ๒๔๖๒.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(5,495 × 8,870 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 72.52 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 45 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Collection of historical archives, volume 18

ไทย: ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑๘

 s:th:ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 18  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Collection of historical archives, volume 18
ไทย: ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑๘
รุ่น 1st
ผู้เผยแพร่
ไทย: หอพระสมุดวชิรญาณ
โรงพิมพ์
ไทย: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
คำอธิบาย
English: The present volume consists of the following works:
  1. A preface dated 14 January 2462 BE (1920 CE), written by Damrong Rachanuphap (1862–1943 CE), prince of Siam;
  2. Rai-ngan kan-kha-khai nai krung sayam khrang phaendin somdet phra narai ("Report on the trade in the Kingdom of Siam during the reign of His Majesty King Narai"), being a translation of an English work written by John Anderson (1833–1900 CE), titled "Report on the trade of Siam written in 1678", which was published in his book called English intercourse with Siam in the seventeenth century; translator & year of translation unknown;
  3. Rueang-rao chaophraya wichayen ("Stories of Chaophraya Wichayen"), being a translation of an English work written by John Anderson (1833–1900 CE), titled "Phaulkon chief minister of Siam", which was published in his book called English intercourse with Siam in the seventeenth century; translator & year of translation unknown;
  4. Rueang thu-ta-nu-thut khong somdet phra narai ok pai krung farangset khrang sut thai ("On the diplomatic corps of His Majesty King Narai that went out to the Kingdom of France on the last occasion"), written by Gerolamo Emilio Gerini (1860–1913 CE) on the basis of several original French and Italian documents, describing the visit paid to France and the Holy See by a Siamese embassy in 1688 CE; year of writing unknown.
ไทย: ภาคนี้ ประกอบด้วย
๑. คำนำ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๒ ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
๒. รายงานการค้าขายในกรุงสยามครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายน์ แปลจากบทความ ของ John Anderson ชื่อ "Report on the trade of Siam written in 1678" ในหนังสือ English intercourse with Siam in the seventeenth century ไม่ทราบผู้แปล ไม่ทราบเวลาที่แปล
๓. เรื่องราวเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ แปลจากบทความ ของ John Anderson ชื่อ "Phaulkon chief minister of Siam" ในหนังสือ English intercourse with Siam in the seventeenth century ไม่ทราบผู้แปล ไม่ทราบเวลาที่แปล
๔. เรื่องทูตานุทูตของสมเด็จพระนารายน์ออกไปกรุงฝรั่งเศสครั้งสุดท้าย พระสารสาสน์พลขันธ์ (เยโรลาโม เอมิลิโอ เยรินี; ค.ศ. ๑๘๖๐–๑๙๑๓) แต่งขึ้นจากเอกสารภาษาฝรั่งเศสและอิตาเลียนหลายฉบับ ไม่ทราบปีที่แต่ง
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 2462 หรือ 2463
publication_date QS:P577,+1920-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
English: Prachum phongsawadan phak thi sippaet [Collection of historical archives, volume 18]. (1920). Bangkok: Sophon Phiphat Thanakon Printing House. (Printed for distribution at the funeral of Nang Khian in the Year of the Horse, 2462 BE). (In Thai).
ไทย: ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๑๘. (๒๔๖๒). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. (พิมพ์แจกในการศพนางเขียน ปีมะแม พ.ศ. ๒๔๖๒).

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

Dialog-warning.svgนอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน15:29, 1 พฤษภาคม 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 15:29, 1 พฤษภาคม 2563หน้า 5,495 × 8,870, 45 (72.52 เมกะไบต์)BitterschokoUploaded a work by to be filled after uploading from {{en|1=''Prachum phongsawadan phak thi sippaet'' [Collection of historical archives, volume 18]. (1919). Bangkok: Sophon Phiphat Thanakon Printing House. [Printed for distribution at the funeral of ''Nang'' Khian in the {{w|Year of the Horse}}, 2462 {{w|Buddhist Era|BE}} (1919/20 {{w|Common Era|CE}})]. (In Thai).}} {{th|1=''ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๑๘''. (๒๔๖๒). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธ...

46 หน้าต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์