ไฟล์:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๒๒) - ๒๔๖๔.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(1,660 × 2,481 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 8.66 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 60 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Collection of Historical Archives

ไทย: ประชุมพงศาวดาร

 s:th:ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 22  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
institution QS:P195,Q96971484
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Collection of Historical Archives
ไทย: ประชุมพงศาวดาร
เล่มที่ 22
ผู้เผยแพร่
institution QS:P195,Q96971484
โรงพิมพ์
institution QS:P195,Q97382960
คำอธิบาย
English: This volume contains:
  1. A preface by Prince Damrong Rachanuphap, dated 5 December 2464 BE (1921 CE).
  2. Phongsawadan Mueang Hua Phan Ha Thang Hok ("Chronicle of the Six Hua Phan Ha Towns"), being a historical account of the "Hua Phan Ha Towns" (constituting present-day Houaphanh Province in Laos), a group of towns lying to the north of Luang Prabang, the capital of Laos, including the towns of (1) Hua Mueang (present-day Houameuang), (2) Sam Nuea (present-day Xam Neua), (3) Sam Tai (present-day Samtay), (4) Chon Mueang, (5) Soi Mueang, (6) Yiap Mueang, (7) Sop Aet Mueang (present-day Et), and (8) Chiang Kho (present-day Xiengkho). The author of the chronicle is not known. The chronicle was written on the basis of the replies given by the rulers of these towns when interrogated in the city of Sài Gòn (present-day Hồ Chí Minh) about the history of their towns by Chaophraya Surasakmontri (Choem Saeng-chuto), a Siamese general who led an army to suppress the Ho Chinese in those towns in the year 2428 BE (1885/86 CE); but the interrogation probably took place in the year 2429 BE (1886/87 CE), because the chronicle ends with an event in 2429 BE. The original copy of the chronicle had been kept at the Ministry of Interior of Siam, until its first publication as this book.
ไทย: ภาคนี้ ประกอบด้วย
๑. คำนำ ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ลงวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
๒. พงศาวดารเมืองหัวพันห้าทั้งหก พงศาวดารของ "เมืองหัวพันห้า" คือ กลุ่มเมืองซึ่งอยู่ตอนเหนือของเมืองหลวงพระบาง ซึ่งรวมถึง (๑) เมืองหัวเมือง (๒) เมืองซำเหนือ (๓) เมืองซำใต้ (๔) เมืองชอนเมือง (๕) เมืองโสยเมือง (๖) เมืองเหยียบเมือง (๗) เมืองสบแอดเมือง (๘) เมืองเชียงค้อ ไม่ปรากฏผู้แต่ง เนื้อหาเรียงเรียงจากคำให้การของเจ้าเมืองดังกล่าวซึ่งตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติเมืองต่อเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) ณ เมืองไซ่ง่อน ในคราวที่เจ้าพระยายกทัพขึ้นไปปราบฮ่อใน พ.ศ. ๒๔๒๘ (แต่น่าจะถามใน พ.ศ. ๒๔๒๙ เพราะเนื้อหามาถึง พ.ศ. ๒๔๒๙) แล้วส่งต้นฉบับลงมาที่กระทรวงมหาดไทย นำออกพิมพ์ที่นี่เป็นครั้งแรก
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 2463 หรือ 2464
publication_date QS:P577,+1921-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: หอพระสมุดวชิรญาณ (ผู้รวบรวม). (๒๔๖๔). ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๒. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [นางนกแก้ว ฤทธิรณจักร พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพนายพันโท พระฤทธิรณจักร (กรับโฆษะโยธิน) ราชองครักษ์ ว,ล. จ,ช. จ,ม. ร,ร. ร,จ. เมื่อปีระกา พ.ศ. ๒๔๖๔].

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

Dialog-warning.svgนอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

MIME type อังกฤษ

application/pdf

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน22:43, 1 มิถุนายน 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 22:43, 1 มิถุนายน 2564หน้า 1,660 × 2,481, 60 (8.66 เมกะไบต์)BitterschokoUploaded a work by {{institution:Wachirayan Royal Library}} from {{th|1=หอพระสมุดวชิรญาณ (ผู้รวบรวม). (๒๔๖๔). ''ประชุมพงศาวดาร ภาค ๒๒''. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [นางนกแก้ว ฤทธิรณจักร พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพนายพันโท พระฤทธิรณจักร (กรับโฆษะโยธิน) ราชองครักษ์ ว,ล. จ,ช. จ,ม. ร,ร. ร,จ. เมื่อปีระกา พ.ศ. ๒๔๖๔].}} with UploadWizard

1 หน้าต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์