ไฟล์:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๒๘) - ๒๔๖๖ b.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(4,375 × 5,833 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 22.25 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 33 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Collection of Historical Archives

ไทย: ประชุมพงศาวดาร

 s:th:ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 28  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
institution QS:P195,Q96971484
ชื่อเรื่อง
English: Collection of Historical Archives
ไทย: ประชุมพงศาวดาร
เล่มที่ 28
รุ่น 1st
ผู้เผยแพร่
institution QS:P195,Q96971484
โรงพิมพ์
institution QS:P195,Q97382960
คำอธิบาย
English: The present volume consists of the following works:
  1. A preface dated 10 March 2466 BE (1924 CE), written by Damrong Rachanuphap (1862–1943 CE), prince of Siam, son of King Mongkut.
  2. Phongsawadan Yuan ("Yuan Chronicle"), written by a Siamese nobleman, Chaophraya Thiphakorawong (Kham Bunnak) (1813–1870 CE), whom this chronicle refers to as Chaokhun Phuchuai Krommatha ("His Excellency the Assistant Minister of Foreign Affairs"). The chronicle was written on the basis of the replies given by Vietnamese persons referred to as "Ong Pet Klueng [and] Ong Pet Chat, comrades of Ong Chai Sue" as the main source. These Vietnamese persons were interrogated about the history of Vietnam and gave the replies in Vietnamese, and King Rama I had their replies translated into Thai on the 3rd day of the waxing moon of the 9th month of the Year of the Ox, 1155 LE (1793 CE). Though, the year of creation of the chronicle itself is not known.
  3. Prawat Phra Nabi Mahamat ("Biography of Prophet Muhammad"), being a record of a reply given by an Islamic scholar called "To Antani", who was interrogated about the life of Islamic prophet Muhammad on Tuesday, the 2nd day of the waxing moon of the 2nd month of the Year of the Ox, 1227 LE (1765 CE). The person conducting the interrogation and the person recording the reply are not known.
Note: "LE" refers to Lesser Era; "BE", Buddhist Era; and "CE", Common Era.
ไทย: ภาคนี้ ประกอบด้วย งานดังต่อไปนี้
๑. คำนำ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
๒. พงศาวดารญวน ผู้แต่ง คือ เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค) ซึ่งในพงศาวดารนี้เรียกว่า "เจ้าคุณผู้ช่วยกรมท่า" แต่งโดยอ้างอิงเอกสารที่เป็นคำให้การของ "องเปดกลึง องเปดจัด พวกองไชสือ" ซึ่งรัชกาลที่ ๑ รับสั่ง ณ วันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๙ ปีฉลู จ.ศ. ๑๑๕๕ ให้แปลออกเป็นภาษาไทย แต่ตัวพงศาวดารนั้นแต่งเมื่อใดไม่ปรากฏ
๓. ประวัติพระนาบีมหะหมัด ไม่ทราบผู้จัดทำ เป็นบันทึกคำให้การของแขกชื่อ "โต๊ะอันตนี" ซึ่งผู้จัดทำเชิญมาสอบถามเมื่อวันอังคาร ขึ้น ๒ ค่ำ เดือนยี่ ปีฉลู จ.ศ. ๑๒๒๗
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 2466 หรือ 2467
publication_date QS:P577,+1924-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: หอพระสมุดวชิรญาณ (ผู้รวบรวม). (๒๔๖๖). ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๘. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [พิมพ์ในงารพระราชทานเพลิงศพอำมาตย์เอก พระยาประมูลธนรักษ์ (ผูก ผโลประการ) เมื่อปีกุญ พ.ศ. ๒๔๖๖].
เวอร์ชันอื่น
Copy a

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

Dialog-warning.svgนอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน21:20, 2 พฤษภาคม 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 21:20, 2 พฤษภาคม 2563หน้า 4,375 × 5,833, 33 (22.25 เมกะไบต์)BitterschokoUploaded a work by to be filled after uploading from {{en|1=''Prachum phongsawadan phak thi yisip paet'' [Collection of historical archives, volume 28]. (1924). Bangkok: Sophon Phiphat Thanakon Printing House. [Printed for distribution at the funeral of ''Ammat-ek Phraya'' Pramun Thanarak (Phuk Phaloprakan) in the {{w|Year of the Pig}}, 2466 {{w|Buddhist Era|BE}} (1923/24 {{w|Common Era|CE}})]. (In Thai).}} {{th|1=''ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๘...

34 หน้าต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์