ไฟล์:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๓๔) - ๒๔๖๙.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(9,850 × 15,781 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 151.72 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 38 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Collection of Historical Archives

ไทย: ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๔

 s:th:ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 34  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
institution QS:P195,Q96971484
ชื่อเรื่อง
English: Collection of Historical Archives
ไทย: ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๔
เล่มที่ 34
รุ่น 1st
ผู้เผยแพร่
institution QS:P195,Q96971484
โรงพิมพ์
institution QS:P195,Q97382960
คำอธิบาย
English: The present volume consists of the following works:
  1. A preface dated 13 October 2469 BE (1926 CE), written by Prince Phitthayalongkon [born 2419 BE (1876/77 CE); died 2488 BE (1945 CE)], vice president of the Wachirayan Royal Library.
  2. Wa Duai Nangsue Sanya Khakhai Rawang Prathet Sayam Kap Prathet Farangset Nai Phaendin Somdet Phra Narai Maharat ("On Trade Treaty Between Siam and France in the Reign of His Majesty King Narai the Great"), being a Thai translation of an English work titled Siamese Documents of the Seventeenth Century. The original work was written by George Cœdès (1886–1969 CE), extraordinary librarian of the Wachirayan Royal Library. The translation was carried out by Sin Chaloemphao [born 2447 BE (1904/05 CE); died 2506 BE (1963 CE)], assistant librarian for foreign affairs at the same library.
ไทย: ภาคนี้ ประกอบด้วย
๑. คำนำ ของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ อุปนายกหอพระสมุดวชิรญาณ (พ.ศ. ๒๔๑๙–๒๔๘๘) ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๙
๒. ว่าด้วยหนังสือสัญญาค้าขายระหว่างประเทศสยามกับประเทศฝรั่งเศสในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นคำแปลงานเขียน เรื่อง Siamese Documents of the Seventeenth Century ของ ยอร์ช เซเดส์ (ค.ศ. ๑๘๘๖–๑๙๖๙) บรรณารักษ์พิเศษ หอพระสมุดวชิรญาณ ผู้แปล คือ สิน เฉลิมเผ่า (พ.ศ. ๒๔๔๗–๒๕๐๖) ผู้ช่วยบรรณารักษ์ แผนกต่างประเทศ หอพระสมุดวชิรญาณ
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 2468 หรือ 2469
publication_date QS:P577,+1926-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: หอพระสมุดวชิรญาณ (ผู้รวบรวม). (๒๔๖๙). ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๔. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. (นายเรือโท สุวรรณ ศุภสมุทร พิมพ์ในงารปลงศพนายหลี ศุภสมุทร ผู้เปนบิดา เมื่อปีขาล พ.ศ. ๒๔๖๙).
เวอร์ชันอื่น
2nd ed. (1930)

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

Dialog-warning.svgนอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน15:05, 7 พฤษภาคม 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 15:05, 7 พฤษภาคม 2563หน้า 9,850 × 15,781, 38 (151.72 เมกะไบต์)BitterschokoUploaded a work by to be filled after uploading from {{en|1=''Prachum phongsawadan phak thi samsip si'' [Collection of historical archives, volume 34]. (1926). Bangkok: Category:Sophon Phiphat Thanakon Printing House. [Printed by order of Vice Admiral Suwan Supphasamut for distribution at the funeral of his father, ''Nai'' Li Supphasamut, in the {{w|Year of the Tiger}}, 2469 {{w|Buddhist Era|BE}} (1926/27 {{w|Common Era|CE}})]. (In Thai).}} {{th|1=''ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๔''. (๒๔๖๙). ก...

39 หน้าต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์