ไฟล์:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๘) - ๒๔๖๐.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(1,239 × 1,652 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 69.08 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 133 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Collection of historical archives, volume 8

ไทย: ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๘

 s:th:ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 8  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
image of artwork listed in title parameter on this page
บรรณาธิการ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  (1862–1943)  wikidata:Q1158913 s:th:ผู้สร้างสรรค์:สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ชื่ออื่น
Prince Damrong; Damrong Rachanuphap; Kromphraya Damrong Rachanuphap; Kromphraya Damrong Rajanubhab
คำอธิบาย Thai นักการเมือง, นักประวัติศาสตร์, นักเขียน, กวี และ พระมหากษัตริย์
วันเกิด/วันเสียชีวิต 21 มิถุนายน พ.ศ. 2405 แก้ไขที่วิกิสนเทศ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2486 แก้ไขที่วิกิสนเทศ
สถานที่เกิด/สถานที่เสียชีวิต กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
งานควบคุมรายการหลักฐาน
editor QS:P98,Q1158913
ชื่อเรื่อง
English: Collection of historical archives, volume 8
ไทย: ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๘
รุ่น 1st
ผู้เผยแพร่
English: Historical Society of Siam
ไทย: โบราณคดีสโมสร
โรงพิมพ์
English: The Thai Printing House on Rong Mueang Road
ไทย: โรงพิมพ์ไทย ณ ถนนรองเมือง
คำอธิบาย
English: This volume consists of:
  1. Preface dated 15 December 2460 BE (1917 CE), by Damrong Rachanuphap (1862–1943 CE), prince of Siam.
  2. Chotmaihet hon ("Astrological records") — a chronicle of events in Siam from 283 LE (821/22 CE) to 1236 LE (1874/75 CE); produced by a court astrologer, Phra Horathipbodi (personal name: Yaem Watcharachot; 2411 BE [1868/69 CE] – 2494 BE [1951/52 CE]); produced by culling out entries in various ancient astrological records and writing them into one and the same volume; printed here for the first time.
  3. Chotmaihet hon khong chamuen kong sin ("Astrological records of Chamuen Kong Sin") — a chronicle of events in Siam from 1218 LE (1856/87 CE) to 1251 LE (1889/90 CE); produced by the Wachirayan Royal Library on the basis of the astrological records of Chamuen Kong Sin (personal name: Run; dates of birth and death unknown); printed here for the first time.
  4. Phraratchaphongsawadan krung kao chabap phra chakkraphatdiphong (chat) ("Royal chronicle of the Old Kingdom: Phra Chakkraphatdiphong (Chat) Version") — a royal chronicle of the Ayutthaya Kingdom as found in the manuscripts given to the Wachirayan Royal Library in 2451 BE (1908/09 CE), given by Chit, son of a government official, Phra Chakkraphatiphong (Chat); author unknown; printed here for the first time.
  5. Pathommawong ("First dynasty") — a treatise on the Chakkri Dynasty, believed to have been composed by King Rama IV (1804–1868 CE) of Siam in an unknown year.
  6. Tamnan phrakot ("History of royal urns") — a treatise on the history of the funeral urns used by royalty; jointly composed by three princes, Damrong Rachanuphap (1862–1943 CE), Naritsara Nuwattiwong (1863–1947 CE), and Sommot Amon Phan (1860–1915 CE); printed here for the first time.
ไทย: ภาคนี้ ประกอบด้วย
๑. คำนำ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ (พ.ศ. ๒๔๐๕–๒๔๘๖)
๒. จดหมายเหตุโหร พระเทวโลก (แหยม วัชรโชติ) จัดทำขึ้นตามรับสั่งของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ โดยคัดเอาเหตุการณ์ออกมาจากปูมโหรโบราณมารวมกันเป็นจดหมายเหตุฉบับหนึ่ง ว่าด้วยเหตุการณ์ตั้งแต่ จ.ศ. ๒๘๓ ถึง จ.ศ. ๑๒๓๖ พิมพ์ที่นี่เป็นครั้งแรก
๓. จดหมายเหตุโหรของจมื่นก่งศิลป์ หอพระสมุดวชิรญาณจัดทำขึ้นโดยคัดเอาเหตุการณ์ออกมาจากปูมโหรของจมื่นก่งศิลป์ (หรุ่น) มารวมกันเป็นจดหมายเหตุฉบับหนึ่ง ว่าด้วยเหตุการณ์ตั้แต่ จ.ศ. ๑๒๑๘ ถึง จ.ศ. ๑๒๕๑ พิมพ์ที่นี่เป็นครั้งแรก
๔. พระราชพงษาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์ (จาด) ตามเอกสารตัวเขียนที่หอพระสมุดวชิรญาณได้รับมาจากนายจิตร บุตรของพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ ไม่ทราบผู้แต่ง พิมพ์ที่นี่เป็นครั้งแรก
๕. ปฐมวงษ์ ว่าด้วยประวัติของราชวงศ์จักรี เชื่อว่า เป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ ๔ ไม่ทราบปีที่ทรงพระราชนิพนธ์
๖. ตำนานพระโกษฐ ว่าด้วยประวัติของพระโกศ ผู้แต่ง คือ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ พิมพ์ที่นี่เป็นครั้งแรก
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 2459 หรือ 2460
publication_date QS:P577,+1917-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
English: Prachum phongsawadan phak thi paet [Collection of historical archives, volume 8]. (1917). Bangkok: Thai Printing House. [Printed by order of Phraya Siphuripricha etc for distribution at the funeral of Khunying Siphuripricha in the Year of the Snake, 2460 BE]. (In Thai).
ไทย: ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๘. (๒๔๖๐). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย. (พระยาศรีภูริปรีชา รามาธิปติราชภักดี ศรีสาลักษณวิสัย อภัยพิริยพาห พิมพ์แจกในงานศพคุณหญิงศรีภูริปรีชา ปีมเสง พ.ศ. ๒๔๖๐).
เวอร์ชันอื่น
Revised version of Tamnan phra kot, 1925

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

นอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand
Flag of Thailand

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน15:41, 10 เมษายน 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 15:41, 10 เมษายน 2563หน้า 1,239 × 1,652, 133 (69.08 เมกะไบต์)BitterschokoUploaded a work by to be filled after uploading from {{en|''Prachum phongsawadan phak thi paet'' [Collection of historical archives, volume 8]. (1917). Bangkok: Thai Printing House on Rong Mueang Road. [Printed by order of {{w|th:พระยาศรีภูริปรีชา (กมล สาลักษณ)|''Phraya'' Si Phuri Pricha etc}} for distribution at the funeral of ''Khunying'' Si Phuri Pricha in the {{w|Year of the Snake}}, 2460 {{w|Buddhist Era|BE}} (1917/18 {{w|Common Era|CE}})]. (In Thai).}} {{th|''ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๘''....

83 หน้าต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์