ไฟล์:พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ - ๒๔๙๘.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า


ไฟล์ต้นฉบับ(2,791 × 4,375 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 173.09 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 647 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Royal chronicle of the kingdom of Rattanakosin: second reign

ไทย: พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒

 s:th:พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์/รัชกาลที่ 2  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
author QS:P50,Q13024764
บรรณาธิการ
editor QS:P98,Q1158913
ชื่อเรื่อง
English: Royal chronicle of the kingdom of Rattanakosin: second reign
ไทย: พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒
รุ่น 2nd
ผู้พิมพ์โฆษณา
ไทย: กรมศิลปากร
โรงพิมพ์
n.p.
คำอธิบาย
English: This book consists of Phraratchaphongsawadan krung rattanakosin ratchakan thi song ("Royal chronicle of the kingdom of Rattanakosin: second reign"), a royal chronicle originally written by Chaophraya Thiphakorawong Mahakosathipbodi (personal name: Kham Bunnak; 1813–1870 CE), and vastly edited by Damrong Rachanuphap (1862–1943 CE), prince of Siam. The original, unedited version was published (probably for the very first time) in 2012 CE, see: ISBN 9786167146300.
ไทย: หนังสือนี้ ประกอบด้วย พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ ของ เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค; พ.ศ. ๒๓๕๖–๒๔๑๓) ซึ่งผ่านการแก้ไข โดย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระหลวงราชานุภาพ ฉบับดั้งเดิมซึ่งไม่ถูกแก้ไข พิมพ์ (ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรก) ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ดู: ISBN 9786167146300
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก พ.ศ. 2498
publication_date QS:P577,+1955-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
English: Thiphakorawong Mahakosathipbodi (Kham Bunnak), Chaophraya; and Damrong Rachanuphap (Ed.). (1955). Phraratchaphongsawadan krung rattanakosin ratchakan thi song [Royal chronicle of the kingdom of Rattanakosin: Second reign]. (2nd ed.). Bangkok: n.p. [Printed for distribution as a token of the funeral of Mom Kaeo Thinnakon and Nai Ritthisamdaeng (Plian Thitarat), 2498 BE]. (In Thai).
ไทย: ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา; และ ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา (บรรณาธิการ). (๒๔๙๘). พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒. (พิมพ์ครั้งที่ ๒). พระนคร: ม.ป.ท. [พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ หม่อมแก้ว ทินกร และนายฤทธิสำแดง (เปลี่ยน ฐิตะรัต) ณ เมรุวัดสระเกศ พ.ศ. ๒๔๙๘].

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | ไทย | 中文(简体)‎ | +/−

Flag of Thailand

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน18:01, 3 ตุลาคม 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 18:01, 3 ตุลาคม 2563หน้า 2,791 × 4,375, 647(173.09 เมกะไบต์)BitterschokoUploaded a work by {{creator:Chaophraya Thiphakorawong}} from {{en|1={{w|Chaophraya Thiphakorawong|Thiphakorawong Mahakosathipbodi (Kham Bunnak), ''Chaophraya''}}; and {{w|Damrong Rajanubhab|Damrong Rachanuphap}} (Ed.). (1955). ''Phraratchaphongsawadan krung rattanakosin ratchakan thi song'' [Royal chronicle of the kingdom of Rattanakosin: Second reign]. (2nd ed.). Bangkok: n.p. [Printed for distribution as a token of the funeral of ''Mom'' Kaeo Thinnakon and ''Nai'' Ritthisamdaeng (Plian Thi...

ข้อมูลอภิพันธุ์