ไฟล์:พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ - ๒๔๗๗.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า


ไฟล์ต้นฉบับ(3,750 × 5,416 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 158.15 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 519 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Royal chronicle of the kingdom of Rattanakosin: fourth reign

ไทย: พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๔

 s:th:พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์/รัชกาลที่ 4  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
author QS:P50,Q13024764
ชื่อเรื่อง
English: Royal chronicle of the kingdom of Rattanakosin: fourth reign
ไทย: พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๔
รุ่น 1st
ผู้พิมพ์โฆษณา
ไทย: กรมศิลปากร
โรงพิมพ์
English: Phrachan Printing House
ไทย: โรงพิมพ์พระจันทร์
คำอธิบาย
English: This book consists of:
  1. preface dated 11 February 2477 BE (1935 CE), by Luang Wichitwathakan (personal name: Wichit Wichitwathakan; 1898–1962 CE), director-general of the Fine Arts Department of Siam;
  2. Phraratchaphongsawadan krung rattanakosin ratchakan thi si ("Royal chronicle of the kingdom of Rattanakosin: fourth reign"), by Chaophraya Thiphakorawong Mahakosathipbodi (personal name: Kham Bunnak; 1813–1870 CE).
ไทย: หนังสือนี้ ประกอบด้วย
๑. คำนำ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๗ ของ หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ; พ.ศ. ๒๔๔๑–๒๕๐๕) อธิบดีกรมศิลปากร
๒. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ ของ เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค; พ.ศ. ๒๓๕๖–๒๔๑๓)
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 2477 หรือ 2478
publication_date QS:P577,+1935-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
English: Thiphakorawong Mahakosathipbodi (Kham Bunnak), Chaophraya. (1935). Phraratchaphongsawadan krung rattanakosin ratchakan thi si [Royal chronicle of the kingdom of Rattanakosin: fourth reign]. Bangkok: Phrachan Printing House. [Printed for distribution as a token of the royally-sponsored funeral of Khunying Thammasanneti (Op Bunnak), held on 17 February 2477 BE at Wat Prayurawongsawat]. (In Thai).
ไทย: ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา. (๒๔๗๗). พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๔. พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์. [พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงธรรมสารเนติ (อบ บุนนาค) วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๗ ณวัดประยูรวงศาวาส].

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | ไทย | 中文(简体)‎ | +/−

Flag of Thailand

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน18:02, 3 ตุลาคม 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 18:02, 3 ตุลาคม 2563หน้า 3,750 × 5,416, 519(158.15 เมกะไบต์)BitterschokoUploaded a work by {{creator:Chaophraya Thiphakorawong}} from {{en|1={{w|Chaophraya Thiphakorawong|Thiphakorawong Mahakosathipbodi (Kham Bunnak), ''Chaophraya''}}. (1935). ''Phraratchaphongsawadan krung rattanakosin ratchakan thi si'' [Royal chronicle of the kingdom of Rattanakosin: Fourth reign]. Bangkok: Phrachan Printing House. [Printed for distribution as a token of the royally-sponsored funeral of ''Khunying'' Thammasatnet (Op Bunnak), held on 17 February 2477 {{w|Buddhist Era|BE}} at {{...

ข้อมูลอภิพันธุ์