ไฟล์:พงศาวดาร - ปรมานุชิตฯ - เล่ม ๒ - ๒๔๘๕.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(5,166 × 7,308 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 103.73 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 148 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

s:th:พระราชพงสาวดารกรุงสรีอยุธยา ฉบับความสมเด็ดกรมพระปรมานุชิตชิโนรส/เล่ม 1  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน  (1734–1812) Blue pencil.svg wikidata:Q85998382 s:th:ผู้สร้างสรรค์:สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน
 
ชื่ออื่น
Somdet Phra Phonnarat of Wat Phra Chettuphon; Phonnarat; Somdet Phra Wannarat; Somdet Phra Wannarat of Wat Phra Chettuphon; Wannarat
คำอธิบาย Thai ภิกษุ, chronicler, นักเขียน, นักประวัติศาสตร์ และ high priest
วันเกิด/วันเสียชีวิต 2276 หรือ 2277 แก้ไขที่วิกิสนเทศ circa  แก้ไขที่วิกิสนเทศ
สถานที่สร้างสรรค์งาน
งานควบคุมรายการหลักฐาน
author QS:P50,Q85998382
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Royal Chronicle of the Kingdom of Ayutthaya: Version by HRH Prince Paramanuchitchinorot
ไทย: พระราชพงสาวดารกรุงสรีอยุธยา ฉบับความสมเด็ดกรมพระปรมานุชิตชิโนรส
เล่มที่ 2
ผู้เผยแพร่
institution QS:P195,Q1416884
โรงพิมพ์
institution QS:P195,Q104533467
คำอธิบาย
English: # A chronicle of the kingdom of Ayutthaya, known by various names, including the Royal Chronicle: Doctor Bradley Version (after Dan Beach Bradley, by whom the chronicle was first printed); the Royal Chronicle: National Library Version; the Royal Chronicle: Two-Volume Version; the Royal Chronicle: Version by HRH Prince Paramanuchitchinorot; and the Royal Chronicle: Version by Somdet Phra Phonnarat of Wat Phra Chettuphon.
  1. The preamble of the manuscript states that there was a revision of a royal chronicle in the year 1157 Lesser Era (2338 Buddhist Era, 1795/96 Common Era) and the revision was again revised by Somdet Phra Phonnarat, abbot of Wat Phra Chettuphon, together with his pupil, HRH Prince Paramanuchitchinorot. This means the present chronicle is a revision of the 1157 LE version, which is now known as the Royal Chronicle: Phan Channumat (Choem) Version. Academicians are also of the following opinion:
    1. The revision must have been done in the reign of King Rama I, because Somdet Phra Phonnarat died in the following reign, the reign of King Rama II.
    2. Because (1) the contents of this version end in the year 1154 LE (2335 BE, 1792/93 CE) and (2) this version is a revision of the version of 1157 LE (2338 BE, 1795/96 CE), the revision process was possibly started around 2340 BE (1797/98 CE).
    3. In the year 2340 BE (1797/98 CE), Prince Paramanuchitchinorot was just 7 years of age. Somdet Phra Phonnarat should be the sole person carrying out the revision.
  2. Reference: Natwipha Chalitanon. (1981). Prawatsatniphon thai [Thai historiography]. Bangkok: Foundation for the Promotion of Social Sciences and Humanities Texbooks Projects, and Thammasat University Press. ISBN 974-571-051-2. pp. 227–230. (In Thai).
ไทย:  :(๑) พงศาวดาร ว่าด้วยกรุงศรีอยุธยา เรียกหลายชื่อ เช่น พระราชพงศาวดาร ฉบับความสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระราชพงศาวดาร ฉบับพิมพ์สองเล่ม, พระราชพงศาวดาร ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน, พระราชพงศาวดาร ฉบับหมอบรัดเล, และ พระราชพงศาวดาร ฉบับหอสมุดแห่งชาติ
(๒) บานแผนกฉบับตัวเขียนว่า ใน จ.ศ. ๑๑๕๗ (พ.ศ. ๒๓๓๘) มีการชำระพงศาวดาร แล้วสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน กับ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ผู้เป็นศิษย์ จึงได้ชำระซ้ำ แสดงว่า พงศาวดารฉบับนี้ชำระจากฉบับ จ.ศ. ๑๑๕๗ ซึ่งปัจจุบันเรียก ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และนักวิชาการเห็นว่า
๑. จะต้องชำระในรัชกาลที่ ๑ เพราะสมเด็จพระพนรัตน์มรณภาพในรัชกาลที่ ๒
๒. เนื่องจากเนื้อหาจบที่ จ.ศ. ๑๑๕๔ (พ.ศ. ๒๓๓๕) และใช้ฉบับ จ.ศ. ๑๑๕๗ (พ.ศ. ๒๓๓๘) จึงน่าจะเริ่มชำระราว พ.ศ. ๒๓๔๐
๓. ใน พ.ศ. ๒๓๔๐ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส มีพระชันษา ๗ ปี ผู้ชำระจึงควรเป็นสมเด็จพระพนรัตน์แต่ผู้เดียว
(๓) อ้างอิง: นาฏวิภา ชลิตานนท์. (๒๕๒๔). ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, และ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ISBN 974-571-051-2. น. ๒๒๗–๒๓๐.
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก พ.ศ. 2485
publication_date QS:P577,+1942-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: พนรัตน์ วัดพระเชตุพน, สมเด็ดพระ. (๒๔๘๕). พระราชพงสาวดารกรุงสรีอยุธยา ฉบับความสมเด็ดกรมพระปรมานุชิตชิโนรส เล่มหนึ่ง. พระนคร: โรงพิมพ์พระจันท. (สมเด็ดพระเจ้าหยู่หัวโปรดไห้ตีพิมพ์พระราชทานไนงานพระเมรุ พระเจ้าบรมวงส์เทอ พระองค์เจ้าบุสบันบัวผัน เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ส. ๒๔๘๕ นะ พระเมรุวัดเทพสิรินทราวาส).

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

Dialog-warning.svgนอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน23:45, 27 ธันวาคม 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 23:45, 27 ธันวาคม 2563หน้า 5,166 × 7,308, 148 (103.73 เมกะไบต์)BitterschokoUploaded a work by {{en|1={{w|th:สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน|Somdet Phra Phonnarat}}, Buddhist monk & abbot of {{w|Wat Pho}}; born in 2277 BE (1734/3 CE); date of death unknown.}} {{th|1=สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน (เกิด พ.ศ. ๒๒๗๗)}} from {{th|1=พนรัตน์ วัดพระเชตุพน, สมเด็ดพระ. (๒๔๘๕). ''พระราชพงสาวดารกรุงสรีอยุธยา ฉบับความสมเด็ดกรมพระปรมานุชิตชิโนรส เล่มหนึ่ง''. พระนคร: โรงพิมพ์พระจันท. (สมเด็ดพระเจ้าหยู่หัวโปรดไห้ตีพิมพ์พระราชทานไนงานพระเมรุ พระเจ้าบรมวงส์เทอ พระองค์เจ้าบุสบันบัวผัน เมื...

ข้อมูลอภิพันธุ์