ไฟล์:พรบ ลิขสิทธิ์ (ฉ ๓) พศ ๒๕๕๘.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี

ไฟล์ต้นฉบับ(1,239 × 1,754 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 63 กิโลไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 3 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Copyright Act (No. 3), 2558 BE (2015 CE)

ไทย: พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

 s:th:พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
Government of Thailand
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Copyright Act (No. 3), 2558 BE (2015 CE)
ไทย: พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
รุ่น 1st
ผู้เผยแพร่
English: Cabinet Secretariat of Thailand
ไทย: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
คำอธิบาย
English: An act amending the "Copyright Act, 2537 BE (1994 CE)", enacted by the National Legislative Assembly of Thailand on 31 January 2558 BE (2015 CE), as published in the Government Gazette on 5 February.
ไทย: พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม "พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗" สภานิติบัญญัติแห่งชาติตราขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘. (๒๕๕๘, ๕ กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๒, ตอน ๖ ก. หน้า ๑๔–๑๖.

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | slovenščina | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย
พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย
ธงชาติไทย

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน14:03, 13 พฤศจิกายน 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 14:03, 13 พฤศจิกายน 2563หน้า 1,239 × 1,754, 3 (63 กิโลไบต์)BitterschokoUploaded a work by Government of Thailand from {{th|1=[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/006/14.PDF พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘]. (๒๕๕๘, ๕ กุมภาพันธ์). ''ราชกิจจานุเบกษา''. เล่ม ๑๓๒, ตอน ๖ ก. หน้า ๑๔–๑๖.}} with UploadWizard

การใช้ไฟล์ส่วนกลาง

ข้อมูลอภิพันธุ์