ไฟล์:พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร ๒๔๘๘.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี

ไฟล์ต้นฉบับ(872 × 1,239 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 74 กิโลไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 3 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

s:th:พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2488  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
Government of Thailand
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Royal Decree Dissolving the House of Representatives, 2488 Buddhist Era (1945 Common Era)
ไทย: พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๘๘
ผู้เผยแพร่
English: Cabinet Secretariat
ไทย: กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 15 ตุลาคม พ.ศ. 2488
publication_date QS:P577,+1945-10-15T00:00:00Z/11
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: "พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๘๘". (๒๔๘๘, ๑๕ ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๖๒, ตอน ๖๐ ก. หน้า ๖๐๑–๖๐๓.

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | slovenščina | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย
พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย
ธงชาติไทย

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

MIME type อังกฤษ

application/pdf

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน16:34, 7 ธันวาคม 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 16:34, 7 ธันวาคม 2563หน้า 872 × 1,239, 3 (74 กิโลไบต์)Miwako SatoUploaded a work by Government of Thailand from {{th|1="[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2488/A/060/601.PDF พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๘๘]". (๒๔๘๘, ๑๕ ตุลาคม). ''ราชกิจจานุเบกษา''. เล่ม ๖๒, ตอน ๖๐ ก. หน้า ๖๐๑–๖๐๓.}} with UploadWizard

การใช้ไฟล์ส่วนกลาง

ข้อมูลอภิพันธุ์