ไฟล์:พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า


ไฟล์ต้นฉบับ(1,239 × 1,754 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 121 กิโลไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 9 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

คำอธิบาย
English: The "Emergency Decree on Public Administration in Situations of Emergency, 2548 BE (2005 CE)", a law on the carrying out of government affairs when a state of emergency is declared, as published in the Royal Thai Government Gazette on 16 July 2005. The decree repeals and replaces the "Act on Public Administration in Situations of Emergency, 2495 BE (1952 CE)".
Notes: An emergency decree is a law of Thailand which is issued by the Executive Branch in time of emergency and requires subsequent approval by the Legislative Branch. It has the same force as an act of parliament.
วันที่
แหล่งที่มา
English: "Phraratchakamnot kanborihan ratchakan nai sathannakanchukchoen phutthasakkarat song phan ha roi sisip paet" [Emergency Decree on Public Administration in Situations of Emergency, 2548 BE (2005 CE)]. (2008, 16 July). Royal Thai Government Gazette. Volume 122, Part 58 A. Pages 1–9. (In Thai).
ไทย: "พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘". (๒๕๔๘, ๑๖ กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๒๒, ตอน ๕๘ ก. หน้า ๑–๙.
ผู้สร้างสรรค์ Government of Thailand (54th cabinet of Thailand)
เวอร์ชันอื่น

Related documents:

Announcement on legislative approval of the decree, dated 30 August 2005

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน16:06, 24 มีนาคม 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 16:06, 24 มีนาคม 2563หน้า 1,239 × 1,754, 9(121 กิโลไบต์)BitterschokoUploaded a work by Government of Thailand ({{w|th:คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54|54th cabinet of Thailand}}) from {{en|1="[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00166932.PDF Phraratchakamnot kanborihan ratchakan nai sathannakanchukchoen phutthasakkarat song phan ha roi sisip paet]" [Emergency Decree on Public Administration in Situations of Emergency, 2548 {{w|Buddhist Era|BE}} (2005 {{w|Common Era|CE}})]. (2008, 16 July). ''Royal Thai Government Gazette''. Volume 122, Part 58 A. Pages 1–...

10 หน้าต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์