ไฟล์:รัตนพิมพวงศ์ - ๒๔๕๕.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(2,872 × 4,306 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 36.78 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 179 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Chronicle of the Emerald Buddha

ไทย: รัตนพิมพวงษ์

 s:th:รัตนพิมพวงษ์  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
institution QS:P195,Q13026749
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Chronicle of the Emerald Buddha
ไทย: รัตนพิมพวงษ์
รุ่น 1st
ผู้เผยแพร่
institution QS:P195,Q13026749
โรงพิมพ์
institution QS:P195,Q105592603
คำอธิบาย
English: The present book consists of:
  1. Preface dated 1 March 131 Rattanakosin Era (2455 Buddhist Era, 1913 Common Era), written by Prince Damrong Rachanuphap of Siam.
  2. Rattanaphimphawong ("Chronicle of the Emerald Buddha"), translated from Pāli into Thai by a Siamese nobleman, Luang Prasoet-aksonnit (Phae Talalak), in 125 Rattanakosin Era (2449 Buddhist Era, 1906/07 Common Era).
  3. Tamnan phra kaeo morakot ("History of the Emerald Buddha"), written by King Mongkut of Siam.
  4. Dutsadisangwoe: chan klom phra kaeo morakot ("Dutsadisangwoe: chan lulling the Emerald Buddha"), a dutsadisangwoe (poem composed in the form of chan for the purpose of lulling or pacifying someone or something) jointly composed by Dechadison, prince of Siam, and Khun Saraprasoet (Nut), nobleman of Siam.
  5. Rattanaphimphawong ("Chronicle of the Emerald Buddha"), the original Pāli version, composed by a Buddhist monk titled Phra Phrom Rat Panya (aka Phra Phrommaratchapanya, Phra Phrom Ratchapnaya, etc), suggested by Prince Damrong Rachanuphap of Siam to have been composed in the year 791 Lesser Era (1972 Buddhist Era, 1429/30 Common Era).
ไทย: หนังสือนี้ ประกอบด้วย
๑. คำนำ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ร.ศ. ๑๓๑ (พ.ศ. ๒๔๕๕) ของ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ
๒. คำแปลภาษาไทยของ รัตนพิมพวงษ์ หลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (แพ ตาละลักษมณ์) แปลจากภาษาบาลีใน ร.ศ. ๑๒๕ (พ.ศ. ๒๔๔๙)
๓. ตำนานพระแก้วมรกฎ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์
๔. ดุษฎีสังเวย: ฉันท์กล่อมพระแก้วมรกฎ สมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอชั้น ๒ กรมพระยาเดชาดิศร กับขุนสารประเสริฐ (นุช) ร่วมกันแต่ง
๕. รัตนพิมพวงษ์ ภาษาบาลี พระภิกษุชื่อ พระพรหมราชปัญญา แต่ง กรมหลวงดำรงฯ สันนิษฐานว่าแต่งใน จ.ศ. ๗๙๑ (พ.ศ. ๑๙๗๒)
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 2455 หรือ 2456
publication_date QS:P577,+1913-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: โบราณคดีสโมสร (ผู้รวบรวม). (๒๔๕๕). รัตนพิมพวงษ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย ณสะพานยศเส. (พิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายแลแจกในงานพระเมรุท้องสนาม มีนาคม ร,ศ, ๑๓๐ พระพุทธศักราช ๒๔๕๕).

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

Dialog-warning.svgนอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

MIME type อังกฤษ

application/pdf

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน15:53, 8 กุมภาพันธ์ 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 15:53, 8 กุมภาพันธ์ 2564หน้า 2,872 × 4,306, 179 (36.78 เมกะไบต์)BitterschokoUploaded a work by {{Institution:Historical Society of Siam}} from {{th|1=โบราณคดีสโมสร (ผู้รวบรวม). (๒๔๕๕). ''รัตนพิมพวงษ์''. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย. (พิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายแลแจกในงานพระเมรุท้องสนาม มีนาคม ร,ศ, ๑๓๐ พระพุทธศักราช ๒๔๕๕).}} with UploadWizard

การใช้ไฟล์ส่วนกลาง

วิกิอื่นต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์