ไฟล์:รายงานการประชุม สผ (๒๔๗๕-๑๑-๑๖).pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(1,239 × 1,752 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 5.91 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 26 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Proceedings of the Meeting of the House of People's Representatives 34/2475

ไทย: รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๓๔/๒๔๗๕

 s:th:รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 34/2475  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
institution QS:P195,Q31349526
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Proceedings of the Meeting of the House of People's Representatives 34/2475
ไทย: รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๓๔/๒๔๗๕
โรงพิมพ์
English: Printing Division, Secretariat of the House of People's Representatives
ไทย: กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คำอธิบาย
English: The proceedings of the meeting of the House of People's Representatives of Siam 34/2475, held on Wednesday, 16 November 2475 BE (1932 CE), at Ananta Samakhom Throne Hall.
Contents
  1. Motion of the People's Committee regarding the draft announcement for organisation of the Police Department
  2. Motion of the People's Committee regarding a draft amendment to the Royal Aide-de-camp Act, 2475 Buddhist Era
  3. Statements concerning the introduction of a draft constitution
  4. Statement of the president of the subcommittee for drafting the constitution of the Kingdom of Siam
  5. Copy of a royal rescript [of King Prajadhipok] regarding the royal status above politics
ไทย: รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๓๔/๒๔๗๕ วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
สารบัญ
  1. ญัตติ ของ คณะกรรมการราษฎร ว่าด้วยร่างประกาศจัดวางโครงการกรมตำรวจ
  2. ญัตติ ของ คณะกรรมการราษฎร ว่าด้วยร่างพระราชบัญญัติราชองครักษ์ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕
  3. การแถลงที่เกี่ยวกับการเสนอร่างรัฐธรรมนูญ
  4. คำแถลงประธานอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
  5. สำเนาลายพระราชหัตถเลขา เรื่อง เจ้านายเหนือการเมือง
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 2474 หรือ 2475
publication_date QS:P577,+1932-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (๒๔๗๕). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๓๔/๒๔๗๕ วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๕. สภาผู้แทนราษฎร: พระที่นั่งอนันตสมาคม.
การอนุญาต
(การใช้ไฟล์นี้ใหม่)

The copyright over this work has expired because it is a work originated in Thailand and (1) it is a work created by a juristic person and 50 years have passed since its creation or first publication, according to section 19 of Thailand's Copyright Act, 2537 BE (1994 CE), and also (2) it is a work created by commission of or under control of the State and 50 years have passed since its creation or first publication, according to section 23 of the same Act.

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

Dialog-warning.svgนอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

MIME type อังกฤษ

application/pdf

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน10:36, 18 สิงหาคม 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 10:36, 18 สิงหาคม 2563หน้า 1,239 × 1,752, 26 (5.91 เมกะไบต์)BitterschokoUploaded a work by {{en|1={{w|House of Representatives of Thailand|House of Representatives of Siam}}}} {{th|1=สภาผู้แทนราษฎรสยาม}} from {{en|1=House of Representatives. (1932). ''[https://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/375826/34_24751116_wb.pdf Minutes of the House of Representatives meeting 34/2475 (extraordinary session), Wednesday, 16 November 2475 Buddhist Era]''. The House: Ananta Samakhom Throne Hall. (In Thai).}} {{th|1=สภาผู้แทนราษฎร. (๒๔๗๕). ''[https://dl.parliament.go.th...

27 หน้าต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์