ไฟล์:หนังสือ สผ ๐๐๑๔-ร ๙ (๒๕๖๓-๐๙-๑๘).pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า


ไฟล์ต้นฉบับ(1,248 × 1,753 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 1,016 กิโลไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 44 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

s:th:หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ สผ 0014/ร 9 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
English: Secretariat General of the House of Representatives of Thailand
ไทย: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ชื่อเรื่อง
English: Very urgent letter of the Secretariat General of the House of Representatives No. SoPho 0014/Ro 9, re: joint meeting of the National Assembly, dated 18 September 2563 BE (2002 CE)
ไทย: หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด่วนมาก ที่ สผ ๐๐๑๔/ร ๑๑ เรื่อง การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
ผู้พิมพ์โฆษณา
English: Secretariat General of the House of Representatives of Thailand
ไทย: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คำอธิบาย
A letter of the secretariat general of the House of Representatives (lower house of the National Assembly) informing the members of the National Assembly of the convocation of an ordinary session of the assembly to discuss the constitution amendment. The letter is annexed by the seven versions of the amendment, six proposed by members of the assembly, and the other, by the general public through popular initiative.
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 18 กันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (๒๕๖๓, ๑๘ กันยายน). หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด่วนมาก ที่ สผ ๐๐๑๔/ร ๙ เรื่อง การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓. สืบค้นจาก ลิงก์

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน15:18, 20 พฤศจิกายน 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 15:18, 20 พฤศจิกายน 2563หน้า 1,248 × 1,753, 44 (1,016 กิโลไบต์)BitterschokoUploaded a work by Secretariat General of the House of Representatives of Thailand from {{th|1=สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (๒๕๖๓, ๑๘ กันยายน). ''หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด่วนมาก ที่ สผ ๐๐๑๔/ร ๙ เรื่อง การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓''. สืบค้นจาก [http://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=620 ลิงก์]}} with UploadWizard

22 หน้าต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์