ไฟล์:โลกนิติ สมบูรณ์ - ๒๕๐๙.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(2,218 × 3,668 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 8.38 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 259 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Compilation of Khlong Lokkanit: Complete Edition

ไทย: ประชุมโคลงโลกนิติ ฉบับสมบูรณ์

 s:th:ประชุมโคลงโลกนิติ ฉบับสมบูรณ์  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
institution QS:P195,Q1416884
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Compilation of Khlong Lokkanit: Complete Edition
ไทย: ประชุมโคลงโลกนิติ ฉบับสมบูรณ์
ผู้เผยแพร่
institution QS:P195,Q1416884
โรงพิมพ์
English: "Printed at Akson Samphan Printing House, 117–119/2, Fueang Nakhon Road, Phra Nakhon, Tel 29732; Nai Prayun Phitnakha, Printer & Publisher; 2509 [1966]."
ไทย: "พิมพ์ที่ ร.พ. อักษรสัมพันธ์ ๑๑๗–๑๑๙/๒ ถนนเฟื่องนคร พระนคร โทร. ๒๙๗๓๒ นายประยูร พิศนาคะ ผู้พิมพ์โฆษณา ๒๕๐๙"
คำอธิบาย
English: Prachum Khlong Lokkanit ("Compilation of Khlong Lokkanit"), a compilation of the old versions of the poem Khlong Lokkanit and the version revised by Prince Mang in the reign of Rama III, accompanied by corresponding stanzas in the Pali or Sanskrit language, first published by Wachirayan Royal Library in the year 2460 BE (1917/18 CE).
ไทย: ประชุมโคลงโลกนิติ หอพระสมุดวชิรญาณเผยแพร่ครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็นประมวลโคลงโลกนิติ ฉบับเดิม และฉบับพระองค์เจ้ามั่งชำระในรัชกาลที่ ๓ แล้วกำกับคาถาบาลีหรือสันสกฤตเท่าที่ค้นพบไว้ ณ ต้นโคลงแต่ละบทด้วย
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2509
publication_date QS:P577,+1966-05-09T00:00:00Z/11
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: ประชุมโคลงโลกนิติ ฉบับสมบูรณ์. (๒๕๐๙). พระนคร: โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์. (มิตรสหายพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายจิตติ อิศรางกูร ณ อยุธยา ณ เมรุวัดระฆังโฆสิตาราม วันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๙).

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

Dialog-warning.svgนอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

MIME type อังกฤษ

application/pdf

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน21:36, 26 เมษายน 2565รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 21:36, 26 เมษายน 2565หน้า 2,218 × 3,668, 259 (8.38 เมกะไบต์)YURiUploaded a work by {{institution:Fine Arts Department}} from {{th|1=''ประชุมโคลงโลกนิติ ฉบับสมบูรณ์''. (๒๕๐๙). พระนคร: โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์. (มิตรสหายพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายจิตติ อิศรางกูร ณ อยุธยา ณ เมรุวัดระฆังโฆสิตาราม วันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๙).}} with UploadWizard

1 หน้าต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์