ไฟล์:BKK Rec vol 2b.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(1,202 × 1,654 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 15.98 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 277 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: The Bangkok Recorder

ไทย: บางกอกรีกอเดอ

 s:th:บางกอกรีกอเดอ  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
แดน บีช บรัดเลย์  (1804–1873) Blue pencil.svg wikidata:Q1158990 s:th:ผู้สร้างสรรค์:แดน บีช แบรดลีย์
 
แดน บีช บรัดเลย์
ชื่ออื่น
หมอบรัดเล; หมอปลัดเล; หมอบรัดเลย์
คำอธิบาย American มิชชันนารี
วันเกิด/วันเสียชีวิต 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2347 แก้ไขที่วิกิสนเทศ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2416 แก้ไขที่วิกิสนเทศ
สถานที่เกิด/สถานที่เสียชีวิต Marcellus กรุงเทพมหานคร
งานควบคุมรายการหลักฐาน
author QS:P50,Q1158990
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: The Bangkok Recorder
ไทย: บางกอกรีกอเดอ
เล่มที่ 2
ผู้เผยแพร่
แดน บีช บรัดเลย์  (1804–1873) Blue pencil.svg wikidata:Q1158990 s:th:ผู้สร้างสรรค์:แดน บีช แบรดลีย์
 
แดน บีช บรัดเลย์
ชื่ออื่น
หมอบรัดเล; หมอปลัดเล; หมอบรัดเลย์
คำอธิบาย American มิชชันนารี
วันเกิด/วันเสียชีวิต 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2347 แก้ไขที่วิกิสนเทศ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2416 แก้ไขที่วิกิสนเทศ
สถานที่เกิด/สถานที่เสียชีวิต Marcellus กรุงเทพมหานคร
งานควบคุมรายการหลักฐาน
creator QS:P170,Q1158990
คำอธิบาย
English: The description is as follows:
  1. The Bangkok Recorder, known in Thai as merely Chotmaihet ("Record"), was the first Thai newspaper, of which the production was initiated by Doctor Bradley and his fellow missionaries. It was first published in the reign of King Rama III of Bangkok, issued monthly from July 1844 CE to October 1845 CE, when the newspaper was discontinued after having released a total of 16 issues. The newspaper was resumed in the reign of King Rama IV of Bangkok, issued every 15 days from 1 March 1865 CE until around 1867 CE, when it was discontinued and never again resumed.
  2. The dates under the lunar calendar as stated in Volume 1 of King Rama IV reign (Volume 1b) are quite problematic. The cover says it contains the issues from "the 7th day of the waxing moon of the 5th month, 1226 LE". But the first issue contained therein was dated "the 7th day of waxing moon of the 6th month, 1227 LE" or "1 March 1865 CE" (which actually corresponds to "the 5th day of the waxing moon of the 4th month, 1226 LE"); the second issue contained therein was dated "the 4th month, 1225 Lesser Era" or "16 March 1865 CE" (which actually corresponds to "the 5th day of the waning moon of the 4th month, 1226 LE"); and the third issue contained therein was dated "the 5th month, 1227 LE" or "1 April 1865 CE" (which actually corresponds to "the 6th day of the waxing moon of the 5th month, 1226 LE"). The lunar dates were stated correctly in line with the solar dates from the fourth issue onwards.
Reference: Page 3 of the source below.
Note: "LE" refers to Lesser Era; and "CE", Common Era.
ไทย: อธิบาย ดังนี้
๑. จดหมายเหตุ บางกอกรีกอเดอ เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาไทยฉบับแรก หมอบรัดเลย์กับคณะมิชชันนารีริเริ่มจัดทำขึ้น ครั้งแรกออกในรัชกาลที่ ๓ กรุงรัตนโกสินทร์ เป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๑๘๔๔ ถึงเดือนตุลาคม ค.ศ. ๑๘๔๕ รวม ๑๖ ฉบับ ก็ยุติไป มาออกใหม่ในรัชกาลที่ ๔ กรุงรัตนโกสินทร์ เป็นรายปักษ์ ตั้งแต่ ๑ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๖๕ จนราว ค.ศ. ๑๘๖๗ ก็ยุติไป ไม่ออกอีก
๒. วันที่แบบจันทรคติที่ลงไว้ในเล่ม ๑ รัชกาลที่ ๔ (เล่ม 1b) ค่อนข้างมีปัญหา คือ หน้าปกว่า เริ่มแต่ฉบับขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๕ จ.ศ. ๑๒๒๖ แต่ในเล่ม ฉบับที่ ๑ เป็นขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๖ จ.ศ. ๑๒๒๗ หรือ ๑ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๖๕ (แต่ที่จริง ๑ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๖๕ ตรงกับขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๔ จ.ศ. ๑๒๒๖), ฉบับที่ ๒ เป็นเดือน ๔ จ.ศ. ๑๒๒๕ หรือ ๑๖ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๖๕ (แต่ที่จริง ๑๖ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๖๕ ตรงกับแรม ๕ ค่ำ เดือน ๔ จ.ศ. ๑๒๒๖), และฉบับที่ ๓ เป็นเดือน ๕ จ.ศ. ๑๒๒๗ หรือ ๑ เมษายน ค.ศ. ๑๘๖๕ (แต่ที่จริง ๑ เมษายน ค.ศ. ๑๘๖๕ ตรงกับขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๕ จ.ศ. ๑๒๒๖) วันที่แบบจันทรคติและสุริยคติมาตรงกันตั้งแต่ฉบับที่ ๔ เป็นต้นไป
อ้างอิง: หน้า ๓ ของแหล่งที่มาดังระบุด้านล่าง
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 1 มีนาคม พ.ศ. 2409 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2410
publication_date QS:P577,+1866-00-00T00:00:00Z/8,P580,+1866-03-01T00:00:00Z/11,P582,+1867-02-16T00:00:00Z/11
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: หนังสือจดหมายเหตุ The Bangkok Recorder. (๒๕๓๖). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพนายสมหมาย ฮุนตระกูล ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖). ISBN 974-8274-44-6.

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

Dialog-warning.svgนอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

MIME type อังกฤษ

application/pdf

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน01:50, 24 มิถุนายน 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 01:50, 24 มิถุนายน 2564หน้า 1,202 × 1,654, 277 (15.98 เมกะไบต์)BitterschokoUploaded a work by {{Creator:Dan Beach Bradley}} from {{th|1=[https://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/296974/2536_สมหมาย_ฮุนตระกูล_b.pdf ''หนังสือจดหมายเหตุ The Bangkok Recorder'']. (๒๕๓๖). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพนายสมหมาย ฮุนตระกูล ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖). {{isbn|974-8274-44-6}}.}} with UploadWizard

ข้อมูลอภิพันธุ์