การจัดการตัวกรองการละเมิดกฎ

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ความแตกต่างระหว่างรุ่น

รายการรุ่นเมื่อ 10:56, 3 มิถุนายน 2562 โดย B20180รุ่นเมื่อ 22:18, 11 ธันวาคม 2562 โดย Geonuch
ข้อมูลเบื้องต้น
หมายเหตุ:
6/5/2562 --B20180 ยกเว้นตัวกรองให้กับกลุ่มบอตท้องถิ่นกับบอตทั่วโลก
6/5/2562 --B20180 ยกเว้นตัวกรองให้กับกลุ่มบอตท้องถิ่นกับบอตทั่วโลก
19/5/2562 --B20180 ปิดตัวกรองชั่วคราว
19/5/2562 --B20180 ปิดตัวกรองชั่วคราว
3/6/2562 --B20180 เปิดใช้งานตัวกรอง แก้ไขตามการอภิปรายตัวกรอง
3/6/2562 --B20180 เปิดใช้งานตัวกรอง แก้ไขตามการอภิปรายตัวกรอง
11/12/2562 --Geonuch เปลี่ยนตัวแปรใหม่
เงื่อนไขตัวกรอง
เงื่อนไข:
!("autoconfirmed" in user_rights)
!("autoconfirmed" in user_rights)
& (article_namespace == 10 | article_namespace == 14 |article_namespace == 828)
& (page_namespace == 10 | page_namespace == 14 | page_namespace == 828)