หน้าหลัก

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ยินดีต้อนรับสู่ วิกิซอร์ซ
ห้องสมุดเสรีที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม

วิกิซอร์ซเป็นห้องสมุดออนไลน์ซึ่งรวบรวมสิ่งตีพิมพ์ที่เป็นสาธารณสมบัติหรืออนุญาตให้ใช้ได้ ภายใต้สัญญาอนุญาตเสรี โดยได้รับการเก็บรวบรวมและบำรุงรักษาโดยประชาคมของเรา ปัจจุบันวิกิซอร์ซมีเนื้อหาภาษาไทยทั้งหมด 6,014 หน้า และมีผู้ใช้ 9,847 คน ดูเพิ่มในหน้านโยบายเนื้อหาและแนะนำการใช้งานสำหรับข้อมูลในการเริ่มต้นเขียน และศาลาประชาคมสำหรับวิธีที่คุณสามารถมีส่วนร่วมได้

งานแปลที่น่าสนใจ

"งานแปล:ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับสตีเวนส์และพระยาศรีวิสารวาจา" โดย เรย์มอนด์ บี. สตีเวนส์ • แปลโดย วิกิซอร์ซ • พ.ศ. 2474

ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งที่ปรึกษาชาวต่างประเทศเสนอต่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอเสนอเค้าโครงระเบียบการปกครองแบบใหม่ กับทั้งคำอธิบายอย่างย่อ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน โดยทั่วไปแล้วโครงการนั้นเกี่ยวพันกับการเริ่มการปกครองแบบมีรัฐสภา โดยทฤษฎีพระองค์ยังทรงเป็นผู้บริหารสูงสุดและผู้ประสาทกฎหมาย ทว่า ในฐานะผู้บริหารสูงสุดนั้น พระองค์จะทรงดำเนินการผ่านอัครมหาเสนาบดีคนหนึ่งซึ่งรับผิดชอบต่อพระองค์ในการบริหารของรัฐบาล ตามโครงการแล้วอัครมหาเสนาบดีและคณะเสนาบดีจะอยู่ภายใต้อำนาจกำกับดูแลบางประการของสภานิติบัญญัติด้วย ... (อ่านต่อ)

งานใหม่อื่น ๆ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 (พ.ศ. 2565)
ผู้สร้างสรรค์: กระทรวงมหาดไทย
พิธีและคาถาในการทำนา (พ.ศ. 2508)
ผู้สร้างสรรค์: ครูอ้วน
แบบจัดการศึกษาหัวเมือง รัตนโกสินทรศก 117 (พ.ศ. 2441) ภาพฝีพระหัดถ์ชนิดภาพล้อเส้นหมึก พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (พ.ศ. 2535)
ผู้สร้างสรรค์: สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. 2534)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 (พ.ศ. 2515)
ผู้สร้างสรรค์: คณะปฏิวัติ (พ.ศ. 2514)
เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อเดือนสิงหาคม ร.ศ. 117 (พ.ศ. 2441) (พ.ศ. 2511) ภาพเมืองไทย (พ.ศ. 2486)
ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัถมนตรี
ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 8: พระราชพิธีจักรพรรดิราชาธิราช แลพระราชพิธีอาพาธพินาศ ครั้งรัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2463)
ผู้สร้างสรรค์: หอพระสมุดวชิรญาณ
ลักษณกฎหมายระหว่างประเทศโดยย่อ (พ.ศ. 2445) โคลงยอพระเกียรดิพระเจ้ากรุงธนบุรี (พ.ศ. 2470)
ผู้สร้างสรรค์: นายสวน มหาดเล็ก