หน้าหลัก

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ยินดีต้อนรับสู่ วิกิซอร์ซ
ห้องสมุดเสรีที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม

วิกิซอร์ซเป็นห้องสมุดออนไลน์ซึ่งรวบรวมสิ่งตีพิมพ์ที่เป็นสาธารณสมบัติหรืออนุญาตให้ใช้ได้ ภายใต้สัญญาอนุญาตเสรี โดยได้รับการเก็บรวบรวมและบำรุงรักษาโดยประชาคมของเรา ปัจจุบันวิกิซอร์ซมีเนื้อหาภาษาไทยทั้งหมด 6,036 หน้า และมีผู้ใช้ 9,647 คน ดูเพิ่มในหน้านโยบายเนื้อหาและแนะนำการใช้งานสำหรับข้อมูลในการเริ่มต้นเขียน และศาลาประชาคมสำหรับวิธีที่คุณสามารถมีส่วนร่วมได้

งานแปลที่น่าสนใจ

"งานแปล:ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับสตีเวนส์และพระยาศรีวิสารวาจา" โดย เรย์มอนด์ บี. สตีเวนส์ • แปลโดย วิกิซอร์ซ • พ.ศ. 2474

ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งที่ปรึกษาชาวต่างประเทศเสนอต่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอเสนอเค้าโครงระเบียบการปกครองแบบใหม่ กับทั้งคำอธิบายอย่างย่อ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน โดยทั่วไปแล้วโครงการนั้นเกี่ยวพันกับการเริ่มการปกครองแบบมีรัฐสภา โดยทฤษฎีพระองค์ยังทรงเป็นผู้บริหารสูงสุดและผู้ประสาทกฎหมาย ทว่า ในฐานะผู้บริหารสูงสุดนั้น พระองค์จะทรงดำเนินการผ่านอัครมหาเสนาบดีคนหนึ่งซึ่งรับผิดชอบต่อพระองค์ในการบริหารของรัฐบาล ตามโครงการแล้วอัครมหาเสนาบดีและคณะเสนาบดีจะอยู่ภายใต้อำนาจกำกับดูแลบางประการของสภานิติบัญญัติด้วย ... (อ่านต่อ)

งานที่คุณร่วมทำได้

คำวินิจฉัยศาล รธน ๒๕๔๗-๒๙-๓๐.pdf
งานพิสูจน์อักษรประจำไตรมาส
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 29–30/2547 โดย ศาลรัฐธรรมนูญ และผู้สร้างสรรค์คนอื่น ๆ

งานใหม่อื่น ๆ

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 40) (พ.ศ. 2564) (พ.ศ. 2564)
ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 (พ.ศ. 2564)
ผู้สร้างสรรค์: รัฐสภาไทย
กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยข้าราชการในพระราชสำนักเพิ่มเติม (พ.ศ. 2458) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การใช้ชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติ ลงวันที่ 7 กันยายน 2488 (พ.ศ. 2488)
ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
การตรวจชำระและร่างประมวลกฎหมายในกรุงสยาม (พ.ศ. 2472)
ผู้สร้างสรรค์: กระทรวงยุตติธรรม
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน (พ.ศ. 2470) เรื่องความรู้เบ็ดเตล็ด 3 เรื่อง (พ.ศ. 2466) ประกาศแจ้งความเรื่องชำระความพระยอด ลงวันที่ 2 พฤษภาคม ร.ศ. 113 (พ.ศ. 2437)
ผู้สร้างสรรค์: ไม่ระบุชื่อ
คำพิพากษาศาลอาญา ในคดีหมายเลขแดงที่ 1858/2500 (พ.ศ. 2500)
ผู้สร้างสรรค์: ศาลอาญา
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 196/2559 (พ.ศ. 2559)