หน้าหลัก

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ยินดีต้อนรับสู่ วิกิซอร์ซ
ห้องสมุดเสรีที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม

วิกิซอร์ซเป็นห้องสมุดออนไลน์ซึ่งรวบรวมสิ่งตีพิมพ์ที่เป็นสาธารณสมบัติหรืออนุญาตให้ใช้ได้ ภายใต้สัญญาอนุญาตเสรี โดยได้รับการเก็บรวบรวมและบำรุงรักษาโดยประชาคมของเรา ปัจจุบันวิกิซอร์ซมีเนื้อหาภาษาไทยทั้งหมด 5,959 หน้า และมีผู้ใช้ 9,798 คน ดูเพิ่มในหน้านโยบายเนื้อหาและแนะนำการใช้งานสำหรับข้อมูลในการเริ่มต้นเขียน และศาลาประชาคมสำหรับวิธีที่คุณสามารถมีส่วนร่วมได้

งานแปลที่น่าสนใจ

"งานแปล:ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับสตีเวนส์และพระยาศรีวิสารวาจา" โดย เรย์มอนด์ บี. สตีเวนส์ • แปลโดย วิกิซอร์ซ • พ.ศ. 2474

ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งที่ปรึกษาชาวต่างประเทศเสนอต่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอเสนอเค้าโครงระเบียบการปกครองแบบใหม่ กับทั้งคำอธิบายอย่างย่อ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน โดยทั่วไปแล้วโครงการนั้นเกี่ยวพันกับการเริ่มการปกครองแบบมีรัฐสภา โดยทฤษฎีพระองค์ยังทรงเป็นผู้บริหารสูงสุดและผู้ประสาทกฎหมาย ทว่า ในฐานะผู้บริหารสูงสุดนั้น พระองค์จะทรงดำเนินการผ่านอัครมหาเสนาบดีคนหนึ่งซึ่งรับผิดชอบต่อพระองค์ในการบริหารของรัฐบาล ตามโครงการแล้วอัครมหาเสนาบดีและคณะเสนาบดีจะอยู่ภายใต้อำนาจกำกับดูแลบางประการของสภานิติบัญญัติด้วย ... (อ่านต่อ)

งานใหม่อื่น ๆ

โคลงยอพระเกียรดิพระเจ้ากรุงธนบุรี (พ.ศ. 2470)
ผู้สร้างสรรค์: นายสวน มหาดเล็ก
พงศาวดารภาคอีสาน (พ.ศ. 2472) หนังสือฝากนายสีโหม้ไปถึงแหม่มฌีก (ค.ศ. 1898)
โดย สีโหม้ วิชัย, แปลจากภาษาล้านนา โดย วิกิซอร์ซ
ลักษณะการปกครองประเทศไทยแต่โบราณ (พ.ศ. 2498) บันทึกรับสั่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานหม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล (พ.ศ. 2493) ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2481)
ผู้สร้างสรรค์: กรมศิลปากร
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 44) (พ.ศ. 2565) (พ.ศ. 2565)
ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
จารึกสุโขทัย (จารึกกฎหมายลักษณะโจร) (พ.ศ. 2478)
ผู้สร้างสรรค์: กรมศิลปากร
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2565 (พ.ศ. 2565)
ผู้สร้างสรรค์: รัฐสภา
เรื่องพระราชลัญจกรและตราประจำตัวประจำตำแหน่ง (พ.ศ. 2493) ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 13: คำให้การสมณะทูตพม่า (พ.ศ. 2464)
ผู้สร้างสรรค์: หอพระสมุดวชิรญาณ