ข้ามไปเนื้อหา

วิกิซอร์ซ:งานแปล

จาก วิกิซอร์ซ
งานแปล

คำแปลงานภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย โดยปรกติแล้ว สามารถนำมาลงที่วิกิซอร์ซภาษาไทยได้ ไม่ว่าจะเป็นคำแปลที่เผยแพร่ในแหล่งอื่นมาแล้ว หรือคำแปลที่ผู้ใช้วิกิซอร์ซจัดทำขึ้นเอง

คำแปลที่เผยแพร่ในแหล่งอื่นมาแล้ว

[แก้ไข]

คำแปลที่เผยแพร่ในแหล่งอื่นมาแล้ว จะนำมาลงได้ ถ้าคำแปลนั้นเป็นงานประเภทที่วิกิซอร์ซรับไว้ได้ และไม่มีปัญหาลิขสิทธิ์

ข้อควรตระหนัก คือ คำแปลไม่ได้มีสถานะทางลิขสิทธิ์เดียวกับงานต้นฉบับเสมอไป เช่น แม้งานต้นฉบับจะเป็นสาธารณสมบัติ ก็ไม่ได้หมายความว่า คำแปลของงานดังกล่าวจะเป็นสาธารณสมบัติตามไปด้วย สถานะทางลิขสิทธิ์ของคำแปล ให้พิจารณาที่ตัวคำแปล มิใช่ที่งานต้นฉบับ งานใดมีลิขสิทธิ์หรือไม่ โปรดอ่านรายละเอียดที่ วิกิซอร์ซ:นโยบายลิขสิทธิ์

ถ้างานหนึ่งมีคำแปลหลายสำนวน จะนำกี่สำนวนมาลงก็ได้ โปรดอ่านรายละเอียดที่ วิกิซอร์ซ:ฉบับ

คำแปลในกลุ่มนี้ ให้ลงไว้ในหน้าหลักเหมือนงานประเภทอื่น ๆ

คำแปลที่ผู้ใช้วิกิซอร์ซจัดทำขึ้นเอง

[แก้ไข]

คำแปลที่ผู้ใช้วิกิซอร์ซจัดทำขึ้นเอง สามารถนำมาลงที่วิกิซอร์ซได้ ถ้า

  1. งานต้นฉบับเป็นงานประเภทที่วิกิซอร์ซรับไว้ได้ และไม่มีปัญหาลิขสิทธิ์
  2. เป็นการแปลงานต้นฉบับทั้งฉบับ มิใช่เพียงส่วนหนึ่งส่วนใด

คำแปลที่ผู้ใช้วิกิซอร์ซจัดทำขึ้นเอง จะต้องระบุให้ชัดเจนว่า เป็นคำแปลของวิกิซอร์ซ และต้องลงไว้ในเนมสเปซ "งานแปล" (หน้าที่มีชื่อขึ้นต้นว่า "งานแปล:")

คำแปลฉบับวิกิซอร์ซนี้ ต่างจากกรณีก่อนหน้า ตรงที่ควรมีเพียงสำนวนเดียวต่องานต้นฉบับหนึ่งงาน ไม่พึงมีหน้าหนึ่งเป็นสำนวนของผู้ใช้คนหนึ่ง อีกหน้าหนึ่งเป็นสำนวนของผู้ใช้อีกคน เป็นต้น

แต่งานใดมี "คำแปลที่เผยแพร่ในแหล่งอื่นมาแล้ว" จะมี "คำแปลที่ผู้ใช้วิกิซอร์ซจัดทำขึ้นเอง" อีกก็ได้

สำหรับคำแปลฉบับวิกิซอร์ซ ผู้แปลมีสิทธิกำหนดสัญญาอนุญาตแบบใดก็ได้ที่เข้ากันได้กับวิกิซอร์ซ โดยใช้ {{สัญญาอนุญาตงานแปล}}

หน้าที่เกี่ยวข้อง

[แก้ไข]