วิกิซอร์ซ:นโยบายและแนวปฏิบัติ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นโยบายและแนวปฏิบัติ
หน้านี้ประมวลนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในวิกิซอร์ซ

งาน

หน้า คำอธิบาย
นโยบายลิขสิทธิ์ สิทธิและหน้าที่ที่ผู้เขียนวิกิซอร์ซตามกฎหมายลิขสิทธิ์
อะไรที่มีได้ในวิกิซอร์ซ แนวปฏิบัติสำหรับตัดสินใจว่า วิกิซอร์ซควรรับหรือไม่รับงานใดไว้
งานแปล การแปลงานอื่น ๆ โดยผู้ใช้วิกิซอร์ซเอง

การจำกัดการเข้าถึง

หน้า คำอธิบาย
บอต นโบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบอต
ผู้ดูแลระบบ ข้อกำหนดทั่วไปที่ใช้ในการคัดเลือกผู้ดูแลระบบ
นโยบายการลบ หลักเกณฑ์และวิธีการลบหน้าต่าง ๆ

อื่น ๆ

หน้า คำอธิบาย
หลักเกณฑ์การตั้งชื่อ หลักเกณฑ์การตั้งชื่อหน้าต่าง ๆ
ชื่อผู้ใช้ หลักเกณฑ์การตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้