วิกิซอร์ซ:บอต

จาก วิกิซอร์ซ
เอกสารในหน้านี้คือนโยบายอย่างเป็นทางการบนวิกิซอร์ซ นโยบายได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายจากผู้แก้ไขและถือเป็นมาตรฐานที่ทุกคนควรปฏิบัติตาม นอกเหนือจากการแก้ไขเล็กน้อย โปรดใช้หน้าอภิปรายเพื่อเสนอการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้
นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับบอต
หน้านี้คือเค้าโครงมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบอต สคริปต์อัตโนมัติที่แก้ไขหน้าอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ

Requests for the bot flag should be made on this page. This wiki uses the standard bot policy, and allows global bots and automatic approval of certain types of bots. Other bots should apply below, and then request access from a steward if there is no objection.

บอต (bot) คือบอตหรือโปรแกรมอัตโนมัติ ที่ทำการแก้ไขวิกิซอร์ซคล้ายกับผู้ใช้ปกติ ซึ่งบอตมักใช้สำหรับการแก้ไขปัญหา ตรวจสอบ และทำงานที่ซ้ำซ้อน เช่น เพิ่มลิงก์ไปภาษาอื่น แก้ลิงก์ซ้ำซ้อน ฯลฯ

นโยบาย / Policies[แก้ไข]

วิกิซอร์ซภาษาไทยใช้นโยบายบอตมาตรฐานของเมทาวิกิ บอตจะต้องได้รับการอนุญาตใช้งานบอตบนวิกิซอร์ซ หากเป็นบอตที่ทำหน้าที่เฉพาะแก้ไขลิงก์ข้ามภาษาและหน้าเปลี่ยนทาง บอตที่อนุญาตโดยผู้จัดการโครงการ และบอตที่มีสถานะเป็นบอตทั่วโลกสามารถทำงานบนวิกิซอร์ซภาษาไทยได้ทันที

บอตอาจถูกใช้ให้ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยไม่รบกวนหรือลดศักยภาพของผู้คนในการเข้ามีส่วนร่วมต่อเนื้อหาบนวิกิซอร์ซและไม่ดำเนินการที่เป็นการโต้แย้งหรือละเมิดนโยบายใด ๆ บอตที่ฝ่าฝืนหลักการเบื้องต้นนี้อาจถูกบล็อกโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า

Meta-wiki standard bot policy is followed in Thai Wikisource. Bots must be approved prior to use. If the only functionalities of the bots are interwiki and double-redirect, bots with global flag or those approved by Meta stewards by automatic approval rule are allowed to run on this wiki.

Bots may be used provided they work as expected, do not interfere with or reduce people's ability to contribute meaningful content to Wikisource, and do not perform any controversial actions or violate policies. Bots which break these basic principles may be blocked without warning.

แจ้งขอสถานะบอต / Requests for bot flag[แก้ไข]

สร้างคำขอ / Making a request[แก้ไข]

 1. สร้างคำขอสถานะบอตบนเมทาวิกิ (วิกิซอร์ซภาษาไทยไม่มีผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง) / Making a request for bot flag on Meta-wiki (Thai Wikisource doesn't have bureaucrats).
 2. เพิ่มคำขออนุญาตใหม่ด้านล่างของ "คำขอปัจจุบัน" / Add new request below "Current requests"
 3. .
  แบบคำขอ (ไทย) / Format (Thai)
  ==== [[ผู้ใช้:ชื่อบอตของคุณ]] ====
  * '''ผู้ควบคุม:''' ~~~
  * '''ภาษาโปรแกรม/เครื่องมือที่ใช้ทำบอต:'''
  * '''สรุปหน้าที่และการทำงาน:'''
  * '''วิกิที่บอตนี้ได้รับสถานะบอตแล้ว:'''
  * '''แจ้งขอสถานะที่เมทาวิกิ:''' [[m:Steward requests/Bot status#ชื่อบอตของคุณ@th.wikisource]]
  * '''หมายเหตุ:''' (ถ้ามี)
  --~~~~
  
  แบบคำขอ (อังกฤษ) / Format (English)
  ==== [[User:Yournamebot]] ====
  * '''Operator:''' ~~~
  * '''Programming Language/Framework:''' 
  * '''Function Summary:'''
  * '''Already has the bot flag on:'''
  * '''Request on Meta-Wiki:''' [[m:Steward requests/Bot status#Yournamebot@th.wikisource]]
  * '''Note:''' (if any)
  --~~~~
  
 4. ถ้าชุมชนไม่มีการคัดค้านหลังจากหนึ่งสัปดาห์ ผู้จัดการโครงการจะมอบสถานะให้กับบอต / If the community doesn't object after a week, stewards will grant bot flag.
 5. สำหรับคำขอสถานะบอตเก่าดูที่กรุ / For older requests, see Archive.

คำขอปัจจุบัน / Current requests[แก้ไข]