วิกิซอร์ซ:ผู้ดูแลระบบ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ผู้ดูแลระบบ (administrators หรือ sysop) คือชาววิกิซอร์ซที่มี "เครื่องมือในการดูแลระบบเพิ่มขึ้นมา" ในขณะที่ความสามารถอื่นมีเทียบที่เท่าชาววิกิซอร์ซทั่วไป ทั้งเรื่องในการเขียน การแก้ไขบทความ การเสนอนโยบาย หรือการโหวต โดยไม่มีสิทธิหรืออำนาจหน้าที่พิเศษเหนือคนอื่น ในขณะเดียวกันชาววิกิซอร์ซทุกคนสามารถดูแลระบบในวิกิซอร์ซได้ โดยช่วยในการเก็บกวาดข้อมูล จัดเรียงข้อมูล และตรวจสอบบทความ โดยชาววิกิซอร์ซที่ทำหน้าที่ดูแลระบบมักจะถูกเสนอชื่อให้เป็นผู้ดูแล ผู้ดูแลระบบจะถูกเสนอชื่อขึ้นมา หรือเสนอชื่อของตัวเองก็ได้ (เสนอชื่อที่ วิกิซอร์ซ:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล) ผู้ที่จะมาเป็นผู้ดูแลระบบจะต้องใช้งานวิกิซอร์ซมาในระยะหนึ่ง เพื่อให้คุ้นเคยกับนโยบายของวิกิซอร์ซ วิธีการแก้ไขหน้า รวมถึงให้ได้รับการยอมรับจากชาววิกิซอร์ซคนอื่น ๆ ในบางครั้งชาววิกิซอร์ซบางคนคิดว่าผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ตามเก็บกวาดงาน

ความสามารถของผู้ดูแลระบบ[แก้ไข]

ความสามารถในการเขียน แก้ไข เสนอนโยบาย หรือโหวต มีความสามารถเทียบเท่ากับชาววิกิซอร์ซทุกคน โดยความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาของผู้ดูแลระบบส่วนมากจะเป็นในทาง การใช้คำสั่งพิเศษของตัวโปรแกรม ซึ่งได้แก่ การย้อนข้อมูลกลับไปที่การแก้ไขล่าสุด การลบบทความ การเรียกบทความที่ถูกลบคืนมา การล็อก/ปลดล็อกหน้า เพื่อป้องกันการแก้ไขในกรณีที่มีการโต้เถียง การบล็อก/ปลดบล็อกผู้ใช้ที่มารบกวน การแก้ไขหน้าที่ถูกล็อก

สำหรับผู้ดูแลระบบอีกประเภท จะมีสิทธิ์ในการแต่งตั้งชาววิกิซอร์ซให้เป็นผู้ดูแลระบบได้

ผู้ดูแลระบบจะแบ่งออกเป็น ผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้ง, ผู้ดูแลโครงการ และ developer ดังนี้

  • ผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้ง (bureaucrat) มีสิทธิแต่งตั้งผู้ใช้ให้เป็นผู้ดูแลได้ แต่ไม่สามารถถอดถอนสิทธิ์ได้ เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ และรับรองหรือยกเลิกสถานะบอต ได้
  • ผู้ดูแลโครงการ (steward) สามารถเปลี่ยนสถานะของผู้ใช้ทุกแบบ ในทุกโครงการของวิกิมีเดีย
  • ผู้ดูแล "developer" เป็นระดับการจัดการทางเทคนิคขั้นสูงสุด (โดยในระดับนี้ จะมีลำดับชั้นอีก แต่ผู้ใช้โดยทั่วไปจะไม่ทราบ) โดยสามารถเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ของมีเดียวิกิ และฐานข้อมูลของวิกิมีเดียได้โดยตรง

ร้องเรียนผู้ดูแลระบบที่ประพฤติไม่เหมาะสม[แก้ไข]

ถ้าคุณพบเห็นหรือรู้สึกว่าผู้ดูแลระบบประพฤติตัวไม่เหมาะสม หรือกระทำการลำเอียง คุณสามารถร้องเรียนได้ที่ แจ้งผู้ดูแลระบบ โดยก่อนที่จะร้องเรียนให้แน่ใจว่าได้คุยกับ ผู้ดูแลระบบผู้นั้นโดยตรงก่อน และดูที่ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้เกิดจากความเข้าใจผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หลังจากที่ทำการเจรจาและถ้าเกิดจากการประพฤติตัวไม่เหมาะสมของผู้ดูแลระบบจริง จะมีการร้องขอให้ผู้ดูแลนั้นออกจากการเป็นผู้ดูแลระบบ

การสิ้นสภาพจากการเป็นผู้ดูแลระบบ[แก้ไข]

ในวิกิซอร์ซไทย ไม่มีนโยบายการถอดถอนผู้ดูแลระบบโดยตรง เว้นเสียแต่ผู้ดูแลที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม ซึ่งอาจถูกร้องขอให้ออกจากเป็นผู้ดูแลระบบ อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ดูแลระบบที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในวิกิซอร์ซเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยกล่าวไว้ว่ามีส่วนร่วมแก้ไขในวิกิซอร์ซน้อยกว่า 50 ครั้ง ใน 1 ปีที่ผ่านมา จะมีการแจ้งต่อผู้ดูแลให้ทราบว่ายังคงสนใจเป็นผู้ดูแลระบบต่อหรือไม่ ผู้ดูแลระบบที่ไม่ต้องการทำหน้าที่ หรือคิดว่าไม่มีเวลาในการดูแลวิกิซอร์ซ และประสงค์จะสละสิทธิการเป็นผู้ดูแลระบบ สามารถติดต่อ ถอดถอนสิทธิในการเป็นผู้ดูแลระบบได้

จะเป็นผู้ดูแลได้อย่างไร[แก้ไข]

หากคุณต้องการเสนอชาววิกิซอร์ซรายใดหรือตนเองเป็นผู้ดูแล ให้เพิ่มชื่อชาววิกิซอร์ซผู้นั้นที่ วิกิซอร์ซ:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล เพื่อให้ชาววิกิซอร์ซผู้อื่นออกเสียงเพื่อพิจารณารับรองต่อไป

ผู้ดูแลในวิกิซอร์ซภาษาไทย[แก้ไข]

ข้อมูลนี้แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560 สำหรับข้อมูลล่าสุดดูที่ รายชื่อผู้ดูแล
  1. B20180 (พูดคุย · หน้าที่เขียน) เข้าร่วมเมื่อ 12 สิงหาคม 2554

ผู้ดูแลที่ขาดความเคลื่อนไหว (แก้ไขน้อยกว่า 50 ครั้ง ใน 3 เดือนที่ผ่านมา)[แก้ไข]

อดีตผู้ดูแล[แก้ไข]

  1. Mopza (พูดคุย · หน้าที่เขียน) เข้าร่วมเมื่อ 22 เมษายน 2552 (ได้เป็นผู้ดูแลชั่วคราว รอการเสนอครั้งที่ 2)
  2. Teetaweepo (พูดคุย · หน้าที่เขียน) เข้าร่วมเมื่อ 2 พฤษภาคม 2551
  3. Jutiphan (พูดคุย · หน้าที่เขียน) เข้าร่วมเมื่อ 2 พฤษภาคม 2551
  4. Toutou (พูดคุย · หน้าที่เขียน) เข้าร่วมเมื่อ 18 สิงหาคม 2549