ข้ามไปเนื้อหา

วิกิซอร์ซ:ผู้ดูแลระบบ

จาก วิกิซอร์ซ
ผู้ดูแลระบบ
หน้านี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ดูแลระบบปัจจุบันของวิกิซอร์ซภาษาไทยที่เป็นผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิและความรับผิดชอบมากขึ้น

ผู้ดูแลระบบ (อังกฤษ: administrators หรือ sysop) คือชาววิกิซอร์ซที่มีเครื่องมือในการดูแลระบบเพิ่มขึ้นมา ในขณะที่ความสามารถอื่นมีเทียบที่เท่าชาววิกิซอร์ซทั่วไป ทั้งเรื่องในการเขียน การแก้ไขบทความ การเสนอนโยบาย หรือการโหวต โดยไม่มีสิทธิหรืออำนาจหน้าที่พิเศษเหนือคนอื่น ในขณะเดียวกันชาววิกิซอร์ซทุกคนสามารถดูแลระบบในวิกิซอร์ซได้ โดยช่วยในการเก็บกวาดข้อมูล จัดเรียงข้อมูล และตรวจสอบบทความ โดยชาววิกิซอร์ซที่ทำหน้าที่ดูแลระบบมักจะถูกเสนอชื่อให้เป็นผู้ดูแล ผู้ดูแลระบบจะถูกเสนอชื่อขึ้นมา หรือเสนอชื่อของตัวเองก็ได้ (เสนอชื่อที่ วิกิซอร์ซ:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล) ผู้ที่จะมาเป็นผู้ดูแลระบบจะต้องใช้งานวิกิซอร์ซมาในระยะหนึ่ง เพื่อให้คุ้นเคยกับนโยบายและแนวปฏิบัติของวิกิซอร์ซ วิธีการแก้ไขหน้า รวมถึงให้ได้รับการยอมรับจากชาววิกิซอร์ซคนอื่น ๆ ในบางครั้งชาววิกิซอร์ซบางคนคิดว่าผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ตามเก็บกวาดงาน

ความสามารถของผู้ดูแลระบบ

ความสามารถในการเขียน แก้ไข เสนอนโยบาย หรือโหวต มีความสามารถเทียบเท่ากับชาววิกิซอร์ซทุกคน โดยความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาของผู้ดูแลระบบส่วนมากจะเป็นในทาง การใช้คำสั่งพิเศษของตัวโปรแกรม ซึ่งได้แก่ การย้อนข้อมูลกลับไปที่การแก้ไขล่าสุด การลบบทความ การเรียกบทความที่ถูกลบคืนมา การล็อก/ปลดล็อกหน้า เพื่อป้องกันการแก้ไขในกรณีที่มีการโต้เถียง การบล็อก/ปลดบล็อกผู้ใช้ที่มารบกวน การแก้ไขหน้าที่ถูกล็อก

ร้องเรียนผู้ดูแลระบบที่ประพฤติไม่เหมาะสม

ถ้าคุณพบเห็นหรือรู้สึกว่าผู้ดูแลระบบประพฤติตัวไม่เหมาะสม หรือกระทำการลำเอียง คุณสามารถร้องเรียนได้ที่ แจ้งผู้ดูแลระบบ โดยก่อนที่จะร้องเรียนให้แน่ใจว่าได้คุยกับ ผู้ดูแลระบบผู้นั้นโดยตรงก่อน และดูที่ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้เกิดจากความเข้าใจผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หลังจากที่ทำการเจรจาและถ้าเกิดจากการประพฤติตัวไม่เหมาะสมของผู้ดูแลระบบจริง จะมีการร้องขอให้ผู้ดูแลนั้นออกจากการเป็นผู้ดูแลระบบ

การสิ้นสภาพจากการเป็นผู้ดูแลระบบ

วิกิซอร์ซภาษาไทยไม่มีนโยบายการถอดถอนผู้ดูแลระบบโดยตรง เว้นเสียแต่ผู้ดูแลที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม ซึ่งอาจถูกร้องขอให้ออกจากเป็นผู้ดูแลระบบ อย่างไรก็ตามผู้ดูแลระบบที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในวิกิซอร์ซโดยไม่มีการแก้ไขหรือใช้สิทธิที่ได้รับเป็นระยะเวลา 2 ปี ผู้จัดการโครงการจะแจ้งต่อผู้ดูแลระบบให้ทราบว่ายังคงสนใจเป็นผู้ดูแลระบบต่อหรือไม่ ผู้ดูแลระบบที่ไม่ต้องการทำหน้าที่ หรือคิดว่าไม่มีเวลาในการดูแลวิกิซอร์ซ และประสงค์จะสละสิทธิการเป็นผู้ดูแลระบบ สามารถติดต่อ ถอดถอนสิทธิในการเป็นผู้ดูแลระบบได้

จะเป็นผู้ดูแลระบบได้อย่างไร

หากคุณต้องการเสนอชาววิกิซอร์ซรายใดหรือตนเองเป็นผู้ดูแล ให้เพิ่มชื่อชาววิกิซอร์ซผู้นั้นที่ วิกิซอร์ซ:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล เพื่อให้ชาววิกิซอร์ซผู้อื่นออกเสียงเพื่อพิจารณารับรองต่อไป

รายชื่อผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบปัจจุบัน

ข้อมูลนี้แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29 เมษายน 2565 สำหรับข้อมูลล่าสุดดูที่ รายชื่อผู้ดูแล
ชื่อผู้ใช้ สิทธิถาวร ระยะเวลา หมายเหตุ
B20180 (พูดคุย · หน้าที่เขียน)
checkY
12 สิงหาคม – 12 พฤศจิกายน 2554
12 พฤศจิกายน 2554 – 12 พฤษภาคม 2555
19 พฤษภาคม 2555 – ปัจจุบัน
Bebiezaza‎ (พูดคุย · หน้าที่เขียน) 29 เมษายน 2564 – 29 เมษายน 2565
29 เมษายน 2565 – 29 เมษายน 2567

อดีตผู้ดูแลระบบ

ชื่อผู้ใช้ สิทธิถาวร ระยะเวลา หมายเหตุ
Toutou (พูดคุย · หน้าที่เขียน)
checkY
16 สิงหาคม 254911 มีนาคม 2558
Drini (พูดคุย · หน้าที่เขียน)
checkY
23 พฤศจิกายน 2550
27 พฤศจิกายน 2550 – 25 พฤษภาคม 2551
อดีตผู้จัดการโครงการ รับสิทธิผู้ดูแลระบบเฉพาะกิจ
Jutiphan (พูดคุย · หน้าที่เขียน)
checkY
1 พฤษภาคม 25511 กันยายน 2559
Teetaweepo (พูดคุย · หน้าที่เขียน)
checkY
1 พฤษภาคม 25511 กันยายน 2559
Mopza (พูดคุย · หน้าที่เขียน) 22 เมษายน 2552 – 22 กรกฎาคม 2552
25 กรกฎาคม 2552 – 25 มกราคม 2553
Sasakubo1717 (พูดคุย · หน้าที่เขียน) 13 มกราคม 2555 – 13 เมษายน 2555
Geonuch‎ (พูดคุย · หน้าที่เขียน) 7 พฤศจิกายน 2562 – 7 พฤษภาคม 2563
7 พฤษภาคม 2563 – 7 พฤษภาคม 2564

ดูเพิ่ม