ผู้สร้างสรรค์:สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
(พ.ศ. 2405–2486)
พระนามแฝงว่า "นายทรงอานุภาพ"
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

พระนิพนธ์[แก้ไข]

งานรวม[แก้ไข]

 1. ชุมนุมพระนิพนธ์ (พ.ศ. 2494) — (ต้นฉบับ: 1, 2)
 2. ประมวลคำอธิบายทางนิติศาสตร์
 3. พระกวีนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (พ.ศ. 2487)
 4. เรื่องความรู้เบ็ดเตล็ด 3 เรื่อง (พ.ศ. 2466)
 5. วินิจฉัยนาม (ค.ศ. 1939) — (ต้นฉบับ)

งานรายเรื่อง[แก้ไข]

 1. คติของฝรั่งเข้ามาเมืองไทย (พ.ศ. 2492) — (ต้นฉบับ)
 2. ความทรงจำ(ต้นฉบับ: 1, 2)
 3. จดหมายเหตุ เรื่อง เจ้าพระยาภูธราภัยยกกองทัพไปปราบฮ่อ (พ.ศ. 2466), ร่วมกับ พระยาราชวรานุกูล (เวก บุณยรัตพันธุ์)
 4. "จดหมายเหตุ เรื่อง เจรจาความเมืองในระหว่างไทยกับพม่า", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 21 (พ.ศ. 2464) — (ต้นฉบับ)
 5. "จดหมายเหตุ เรื่อง ปราบฮ่อ", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 24 (พ.ศ. 2465) — (ต้นฉบับ)
 6. "จดหมายเหตุของหมอบรัดเล", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 12 (พ.ศ. 2462) — (ต้นฉบับ)
 7. "จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52
 8. "ตำนานการเลิกบ่อนเบี้ยแลเลิกหวย", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 17(ต้นฉบับ: 1, 2)
 9. ตำนานกฎหมายเมืองไทย
 10. ตำนานคณะสงฆ์ (พ.ศ. 2466) — (ต้นฉบับ)
 11. ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์ (พ.ศ. 2473)
 12. ตำนานเงินตรา
 13. ตำนานพระโกศและหีบศพบรรดาศักดิ์
 14. ตำนานพระปริต (พ.ศ. 2472) — (ต้นฉบับ)
 15. ตำนานพระพุทธรูปสำคัญ (พ.ศ. 2468) — (ต้นฉบับ)
 16. ตำนานพิธีตรุษ (พ.ศ. 2484) — (เริ่มดัชนี)
 17. ตำนาน เรื่อง เครื่องโต๊ะแลถ้วยปั้น (พ.ศ. 2460) — (เริ่มดัชนี)
 18. ตำนานหนังสือสามก๊ก
 19. ตำนานเห่เรือ
 20. ตำหนักทองที่วัดไทร (พ.ศ. 2502)
 21. เที่ยวเมืองพะม่า (พ.ศ. 2498) — (เริ่มดัชนี)
 22. นิทานโบรานคดี (พ.ศ. 2487) — (ต้นฉบับ)
 23. นิราสนครวัด
 24. "ตำนานวังน่า", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 13 (พ.ศ. 2462) — (ต้นฉบับ)
 25. ไทยรบพม่า
 26. ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2512) — (ต้นฉบับ)
 27. ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศเมื่อก่อนเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2472) — (ต้นฉบับ)
 28. ประวัติสุนทรภู่
 29. พงษาวดาร เรื่อง เรารบพม่า (พ.ศ. 2463)
 30. พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ. 2493) — (ต้นฉบับ)
 31. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2493) — (ต้นฉบับ: 1, 2)
 32. มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม (พ.ศ. 2471) — (ต้นฉบับ)
 33. เรารบพม่า, ดู พงษาวดาร เรื่อง เรารบพม่า (พ.ศ. 2463)
 34. เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามในลังกาทวีป (พ.ศ. 2459) — (ต้นฉบับ)
 35. เรื่องเมืองพิษณุโลก (พ.ศ. 2496)
 36. เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ
 37. ลักษณะการปกครองประเทศไทยแต่โบราณ(ต้นฉบับ)
 38. "เล่าเรื่องไปชะวา ครั้งที่ 3", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 67 (พ.ศ. 2480) — (ต้นฉบับ)
 39. "วิชาหัดเด็ก", ใน เรื่องความรู้เบ็ดเตล็ด 3 เรื่อง (พ.ศ. 2466)
 40. สนทนากับผู้ร้ายปล้น (พ.ศ. 2468)
 41. แสดงบรรยายพงศาวดารสยาม (พ.ศ. 2467) — (ต้นฉบับ)
 42. "หัดใบ้ให้พูด", ใน เรื่องความรู้เบ็ดเตล็ด 3 เรื่อง (พ.ศ. 2466)
 43. "เหตุการณ์เมืองเขมรตอนเสร็จสงครามไทยกับญวน", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 56 (พ.ศ. 2475) — (ต้นฉบับ)
 44. อธิบายเครื่องบูชา(ต้นฉบับ: 1, 2)
 45. อธิบายเบ็ดเตล็ดในเรื่องพงศาวดารสยาม(ต้นฉบับ)
 46. อธิบายพระนามพระเจ้าแผ่นดินครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
 47. "อธิบายรัชกาลครั้งกรุงเก่า", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 5 (พ.ศ. 2460) — (ต้นฉบับ)
 48. อธิบายระยะทางล่องน้ำพิง (พ.ศ. 2473) — (ต้นฉบับ)
 49. อธิบายราชินิกุลบางช้าง (พ.ศ. 2471) — (เริ่มดัชนี)
 50. อธิบาย เรื่อง เครื่องมะโหรีปี่พาทย์ (พ.ศ. 2471)
 51. อธิบาย เรื่อง ธงไทย(ต้นฉบับ)
 52. อธิบาย เรื่อง สำเภาวัดยานนาวา (พ.ศ. 2471)
 53. "อธิบายด้วยประโยชน์ของการเที่ยวเตร่", ใน เรื่องความรู้เบ็ดเตล็ด 3 เรื่อง (พ.ศ. 2466)
 54. อธิบายว่าด้วยหอพระสมุดวชิญาณแลพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร(เริ่มดัชนี)

เอกสารทางการ[แก้ไข]

 1. คำพิพากษาคดีพญาระกา (พ.ศ. 2453)
 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 7 เมษายน ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440)
 3. ประกาศเลื่อนกำหนดทำสารกรมธรรม์ทาษมณฑลตวันตกเฉียงเหนือ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443)
 4. ประกาศเลื่อนกำหนดวันทำสารกรมธรรม์ทาษมณฑลพายัพ ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 4 ตุลาคม ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) — (ต้นฉบับ)
 5. งานแปล:พระบันทึก ลงวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469)
 6. เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อเดือนสิงหาคม ร.ศ. 117 (พ.ศ. 2511) — (ต้นฉบับ)

คำนำ[แก้ไข]

 1. "คำนำ", ใน กฎมณเฑียรบาลกรุงกัมพูชา (2462) (ต้นฉบับ)
 2. "คำนำ", ใน คำให้การขุนหลวงหาวัด (2459) (ต้นฉบับ)
 3. "คำนำ", ใน คำให้การชาวกรุงเก่า (2457) (ต้นฉบับ)
 4. "คำนำ", ใน คำให้การชาวอังวะ (2458)
 5. "คำนำ", ใน จดหมายเหตุ เรื่อง ไต่สวนนายกุหลาบซึ่งแต่งประวัติสมเด็จพระสังฆราชขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย (2472) (ต้นฉบับ)
 6. "คำนำ", ใน จุลยุทธการวงศ์ ผูก 2 (2463) (ต้นฉบับ)
 7. "คำนำ", ใน ตำนานพระธาตุสุเทพ (2472) (ต้นฉบับ)
 8. "คำนำ", ใน ทำเนียบนาม ภาคที่ 3 (2465) (ต้นฉบับ)
 9. "คำนำ", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 3 (2471) (ต้นฉบับ)
 10. "คำนำ", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 22 (2464) (ต้นฉบับ)
 11. "คำนำ", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 28 (2466)
 12. "คำนำ", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 56 (2475) (ต้นฉบับ)
 13. "คำนำ", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 1 (2457)
 14. "คำนำ", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 2 (2457)
 15. "คำนำ", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 4 (2458)
 16. "คำนำ", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 8 (2460)
 17. "คำนำ", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 9 (2461)
 18. "คำนำ", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 10 (2461)
 19. "คำนำ", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 11 (2462) (ต้นฉบับ)
 20. "คำนำ", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 12 (2462) (ต้นฉบับ)
 21. "คำนำ", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 13 (2462) (ต้นฉบับ)
 22. "คำนำ", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 15 (2462) (ต้นฉบับ)
 23. "คำนำ", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 18 (2462)
 24. "คำนำ", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 19 (2463)
 25. "คำนำ", ใน ประชุมสุภาษิตเขมร (2467) (ต้นฉบับ)
 26. "คำนำ", ใน พงษาวดารกรุงศรีอยุทธยา ภาษามคธ แลคำแปล (2459)
 27. "คำนำ", ใน พระราชกำหนดวิธีปกครองหัวเมืองครั้งแผ่นดินพระเจ้าท้ายสระ (2469)
 28. "คำนำ", ใน พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัดถเลขา ภาค 1 (2455)
 29. "คำนำ", ใน รัตนพิมพวงษ์ (2455) (ต้นฉบับ)
 30. "คำนำ", ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 20 (2471) (ต้นฉบับ)
 31. "คำนำ", ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 21 (2472) (ต้นฉบับ)
 32. "คำนำ", ใน สังคีติยวงศ์ (2466) (ต้นฉบับ)

คำอธิบาย[แก้ไข]

 1. "การศพวัดราชาธิวาศ", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 2 (2475)
 2. "คำอธิบาย", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 14 (2472)
 3. "คำอธิบาย", ใน พระราชพงสาวดารกรุงเก่า (ฉบับหลวงประเสิด) (2486)
 4. "คำอธิบาย", ใน เรื่องพระเขี้ยวแก้ว (2469)
 5. "อธิบาย", ใน จดหมายเหตุเก่า เรื่อง พระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาแต่งทูตไทยไปนมัสการพระมาลัยเจดีย์เมืองหงสา (2470)
 6. "อธิบาย", ใน พระราชพงษาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (2450)
 7. "อธิบายนิราศเดือน", ใน วรรณกรรมต่างเรื่อง (2505)
 8. "อธิบายบทละคร เรื่อง ระเด่นลันได", ใน วรรณกรรมต่างเรื่อง (2505)
 9. "อธิบายเพลงยาว เรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ", ใน กลอนเพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ (2507)
 10. "อธิบายเรื่องบทละครของคุณสุวรรณ", ใน วรรณกรรมต่างเรื่อง (2505)
 11. "อธิบาย เรื่อง พระราชนิพนธ์นิราศฯ ท่าดินแดง", ใน นิราศท่าดินแดง (2464)
 12. "อธิบายหนังสือลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 14", ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 14 (2465) (ต้นฉบับ)

บรรณาธิการ[แก้ไข]

 1. นิทานอีสป (พ.ศ. 2499), โดย พระยาเมธาธิบดี (สาตร สุทธเสถียร)
 2. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 53 (พ.ศ. 2473)
 3. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 53 (พ.ศ. 2476)
 4. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 (พ.ศ. 2498), โดย เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค)(ต้นฉบับ)

งานที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]

 1. ระยะทางพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ เสด็จไปตรวจราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือ ร.ศ. 117 (พ.ศ. 2441) — (ต้นฉบับภายนอก: 1, 2, 3)
 2. ประกาศ เรื่องฯ ให้กรมพระดำรงราชานุภาพทรงหยุดพักรักษาพระองค์ฯ ลงวันที่ 7 มกราคม 2457(ต้นฉบับภายนอก)
 3. พระราชดำรัสทรงตั้งอภิรัฐมนตรีสภา (พ.ศ. 2468)
 4. ประกาศตั้งกรรมการบัณฑิตย์สภา ลงวันที่ 19 เมษายน 2469
 5. ประกาศตั้งกรม ตั้งพระองค์เจ้าและเจ้าพระยา ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2472(ต้นฉบับภายนอก)
 6. ประกาศตั้งและปลดนายกราชบัณฑิตยสภา ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2475
 7. พระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2475


งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณานั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก