ผู้สร้างสรรค์:สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
(พ.ศ. 2405–2486)
พระนามแฝงว่า "นายทรงอานุภาพ"
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

งานรวม[แก้ไข]

งานที่เป็นส่วนหนึ่งของงานอื่น[แก้ไข]

คำนำ[แก้ไข]

คำวิจารณ์[แก้ไข]

คำอธิบาย[แก้ไข]

งานที่เป็นบรรณาธิการ[แก้ไข]

งานต่างหาก[แก้ไข]

การเดินทาง การท่องเที่ยว[แก้ไข]

การปกครอง[แก้ไข]

การศึกษา[แก้ไข]

การทหาร สงคราม[แก้ไข]

คำกล่าว จดหมาย[แก้ไข]

ดนตรี[แก้ไข]

ประวัติตระกูล[แก้ไข]

ประวัติบุคคล[แก้ไข]

ประวัติวรรณกรรม[แก้ไข]

ประวัติศาสตร์ทั่วไป[แก้ไข]

ประวัติสถานที่[แก้ไข]

ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม[แก้ไข]

เอกสารทางการ[แก้ไข]

อื่น ๆ[แก้ไข]

งานที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]

ข่าว[แก้ไข]

เอกสารทางการ[แก้ไข]

อื่น ๆ[แก้ไข]


งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก