วิกิซอร์ซ:วิกิซอร์ซคืออะไร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วิกิซอร์ซ ห้องสมุดเสรี คือโครงการหนึ่งของมูลนิธิวิกิมีเดียเพื่อสร้างห้องสมุดรวบรวมข้อมูลต้นฉบับ รวมทั้งการแปลข้อมูลต้นฉบับ ที่เป็นเนื้อหาเสรี หน้านี้เป็นการนิยามว่าวิกิซอร์ซคืออะไร อะไรที่ไม่ใช่วิกิซอร์ซ และสิ่งที่ต่างจากโครงการอื่น เนื้อหาในหน้านี้อธิบายไว้โดยย่อ

วิกิซอร์ซภาษาไทย เป็นแหล่งรวมข้อมูลต้นฉบับที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีภาษาอื่นปน ภาษาหลักที่เขียนควรเป็นภาษาไทย มิฉะนั้นแล้วให้เขียนที่วิกิซอร์ซภาษานั้น ๆ แทน

สิ่งที่มีได้ในวิกิซอร์ซ[แก้ไข]

สิ่งที่มีได้ในวิกิซอร์ซคือเนื้อหาต้นฉบับที่เป็นลักษณะเสรี คือสาธารณสมบัติ หรือสัญญาอนุญาต GFDL และ/หรือสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน (CC-BY-SA) หรืออาจถูกกำหนดโดยกฎหมายให้เป็นเสรีก็ได้ ก่อนเริ่มต้นเขียนบทความเรื่องใด ๆ ต้องแน่ใจว่าเนื้อหาที่จะเขียนมีลักษณะเสรี

ประเภทของเนื้อหาในทำนองนี้เช่น

 • ตัวบทกฎหมาย คำพิพากษา ประกาศ แถลงการณ์ เอกสารราชการ
 • บทความในสิ่งตีพิมพ์ นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์
 • พจนานุกรม ประมวลคำศัพท์ (เพื่อการทำซ้ำต้นฉบับ) กรณีนี้ให้ดูว่า แปลเป็นภาษาอะไร ก็ให้เขียนที่วิกิซอร์ซภาษานั้น
 • วรรณคดี วรรณกรรม กวีนิพนธ์ บทอาขยาน
 • พงศาวดาร จารึก จดหมายเหตุ ตำนาน
 • บทสวดมนต์ คัมภีร์ทางศาสนา จดหมายของบุคคลสำคัญ
 • เนื้อเพลง เช่นเพลงชาติ เพลงประจำชาติ เพลงสดุดี เพลงประจำสถาบันหรือองค์กร
 • การแปลจากภาษาอื่น หรือวิกิซอร์ซภาษาอื่น ของเนื้อหาเสรีข้างต้นเป็นภาษาไทย

สิ่งที่ไม่ควรมีในวิกิซอร์ซ[แก้ไข]

สิ่งที่ไม่ควรมีในวิกิซอร์ซคือเนื้อหาต้นฉบับที่ไม่เป็นลักษณะเสรี คือมีลิขสิทธิ์ หรือสัญญาอนุญาตที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้สิทธิ์ หรือสัญญาอนุญาตที่ไม่เสรีอย่างเต็มที่อาทิ ห้ามใช้เชิงพาณิชย์ ห้ามดัดแปลงแก้ไข

เนื้อหาบางอย่างแม้จะเป็นต้นฉบับ แต่วิกิซอร์ซไม่แนะนำให้มีการเก็บรวบรวมไว้ เนื่องจากสถานะลิขสิทธิ์ไม่ชัดเจนเช่น

 • ข้อมูล สูตร และตารางทางคณิตศาสตร์
 • สถิติเชิงตัวเลขต่าง ๆ
 • รหัสต้นฉบับของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • เนื้อหาต้นฉบับที่แต่งหรือประพันธ์ขึ้นเองโดยผู้เขียนวิกิซอร์ซ

และสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่วิกิซอร์ซ

 • คำพูดหรือการให้สัมภาษณ์ของบุคคล (ควรไปเขียนที่วิกิคำคม)
 • เนื้อหาการเรียนการสอน การแนะนำ ตำรา แบบฝึกหัด คู่มือ วิธีใช้ (ควรไปเขียนที่วิกิตำรา)
 • ข่าวสารต่าง ๆ (ควรไปเขียนที่วิกิข่าว)
 • การให้ความหมายของคำศัพท์ (ควรไปเขียนที่วิกิพจนานุกรม หน้าคำต่อหนึ่งหน้า)
  • ยกเว้นการทำซ้ำพจนานุกรมต้นฉบับ

สิ่งที่ต่างจากโครงการอื่นของวิกิมีเดีย[แก้ไข]

วิกิซอร์ซต่างจากวิกิพีเดียอย่างไร[แก้ไข]

วิกิพีเดียเป็นสารานุกรม ซึ่งพูดถึงเรื่องทั่วไปอย่างครอบคลุม แต่วิกิซอร์ซเป็นห้องสมุด ซึ่งรวมข้อความต้นฉบับของเรื่องนั้น วิกิพีเดียอาจมีบทความเกี่ยวกับหนังสือหลายเล่ม แต่วิกิซอร์ซมีข้อมูลในหนังสือทั้งเล่ม ทั้งวิกิซอร์ซและวิกิพีเดียอาจมีส่วนของบรรณานุกรมได้

วิกิซอร์ซต่างจากวิกิตำราอย่างไร[แก้ไข]

วิกิซอร์ซให้ความสำคัญกับการรวบรวมเนื้อหาที่เผยแพร่ไว้ตามที่ต่าง ๆ อาจเรียกได้ว่าวิกิซอร์ซคือห้องสมุดของงานอันเป็นสาธารณะ แต่ไม่รวมเนื้อหาต้นฉบับที่แต่งหรือประพันธ์ขึ้นเองโดยผู้เขียนวิกิซอร์ซ ในขณะที่วิกิตำราเป็นเนื้อหาที่บอกกล่าวและสอนวิธีการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยผู้เขียนวิกิตำราเอง (เช่นแนวทางการเรียนการสอน หนังสือตำราในชั้นเรียน)

มุมมองที่เป็นกลาง[แก้ไข]

ปกติแล้วมุมมองที่เป็นกลางเป็นกฎที่ได้รับการยอมรับในโครงการอื่น ๆ ของวิกิมีเดีย แต่เนื้อหาต้นฉบับไม่จำเป็นต้องใช้กฎนี้โดยตัวมันเองอยู่แล้ว ตราบเท่าที่เรายังคงทำซ้ำเนื้อหาเหมือนกับต้นฉบับ มุมมองที่เป็นกลางก็จะไม่ถูกละเมิดแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามการเน้นเนื้อหาบางส่วน หรือการทำซ้ำข้อความเพียงบางส่วนที่ต้องการ หรือมีการปรับแก้ให้ผิดไปจากต้นฉบับ อาจทำให้เกิดปัญหาไม่เป็นกลางได้ ดังนั้นกรุณาทำซ้ำให้เหมือนต้นฉบับอย่างครบถ้วนจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้น

ดูเพิ่ม[แก้ไข]